Blog

Bestuurdersplatform Perspectief: Zaken delen en sparren met gelijkgestemden

“Het is prettig om in vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen sparren, discussiëren, dilemma’s te bespreken.” Aldus Bert Moormann, directeur-bestuurder van Domesta en lid van het bestuurdersplatform Perspectief.

Dat hebt u nodig?

“Nodig, nodig. Dat klinkt lichtelijk dramatisch. Ik spreek liever over toegevoegde waarde, dat heeft dit bestuurdersplatform zeker. In de corporatiewereld is veel veranderd, dat zorgt voor extra uitdagingen. Ook bij Domesta, dat 10.000 huizen in bezit heeft.”

Zoals?

“Kwetsbare mensen komen soms te vroeg op eigen benen te staan, mede daardoor komt de leefbaarheid in wijken steeds verder onder druk te staan. Daar moeten corporaties op reageren, maar ook op anticiperen. Wij bewegen mee en zoeken naar oplossingen om die leefbaarheid te verbeteren. Daarvoor werken we samen met ROC’s en de gemeente. Dat heeft geresulteerd in een leerwerktraject om mensen te stimuleren een vak te leren, ze van de bank af te krijgen. Wij gaan een stap verder dan alleen sociale woningen te verhuren. Bovendien hebben we vakmensen nodig om onze woningen nog meer te verduurzamen. Je ziet, iedereen heeft er voordeel van.”

Deelt u dit ook in het bestuurdersplatform?

“Jazeker. In ons platform delen we alles wat ons bezighoudt, dus ook dit. Drie jaar geleden ben ik erin gestapt omdat ik behoefte kreeg om te sparren over dilemma’s die ik tegenkwam: waar zit de onzekerheid, wat is je eigen rol in specifieke situaties. Als directeur-bestuurder ben je soms redelijk eenzaam. Zeker als het spannend is, jij bent eindverantwoordelijk en moet altijd de knopen doorhakken, de beslissingen nemen.”

En dus?

“En dus is het fijn dat je zaken in vertrouwelijkheid kunt delen en toetsen met gelijkgestemden, zonder dat het een ‘sigarenrokende oudemannenclub’ is. Wij zijn een dynamische gemêleerde groep die 2 keer per jaar bij elkaar komt. We starten op dag 1 altijd aan het eind van de middag. Tijdens het diner bespreken we een casus die een van de leden inbrengt. We proberen zaken aan te reiken en voeren een goed gesprek over het onderwerp, zodat iemand verder kan.”

En de volgende dag?

“Voor deze dag bereiden altijd twee deelnemers -wisselend per keer- samen met Kjenning een thema voor. Bijna altijd is er een deskundige spreker. Samen verkennen we allerlei invalshoeken en verdiepen we ons in het specifieke thema van die dag. Afgelopen najaar was de bijeenkomst digitaal en was het onderwerp: hoe bestuur je in crisistijden. Door corona stond in het begin de wereld even stil. Wat doet dat met je, wat betekent dat voor de bedrijfsvoering, hoe houd je de organisatie bij elkaar? Onder leiding van een filosoof doken we met zijn allen in dat onderwerp.”

Gaan jullie ook weleens ‘op pad’?

“Dat gebeurt ook. De voorlaatste bijeenkomst hebben we een project in Utrecht bezocht met de naam tussenvoorziening. In dat complex wonen reguliere huurders, maar ook mensen die voorheen in een zorginstelling woonden. Denk aan ex-verslaafden, voormalige daklozen en mensen met een psychische aandoening. Je zou zeggen dat dit niet goed kan gaan, maar niets is minder waar. Het kan dus wel. Dat was echt een eyeopener voor mij en dat levert inspiratie op.”

Over de platforms

Kjenning faciliteert ruim 25 platforms. Inspirerende netwerken voor professionals waarbij kennis opdoen, delen en halen van ervaringen uiteraard centraal staat. Met en van elkaar leren van de ervaringen van uw vakcollega's in een persoonlijke én professionele setting, dat is hét doel in de Kjenning platforms! Door het continu “halen en brengen” ontstaat een hecht, professioneel én persoonlijk netwerk. 1 + 1 wordt 3!

Platforms in soorten en maten

Programma's worden altijd samen bepaald. Elk platform kent zijn eigen dynamiek en doelstelling. Van uitvoerder tot manager, van VvE beheerder tot woonconsulent. Van projectleider tot directeur-bestuurder. Rond vastgoed, financiën, woondiensten en meer.

Vrijblijvend kennismaken?

En? Komt u eens vrijblijvend snuffelen? Neem dan de proef op de som en kom voor het laagdrempelig introductietarief een keer kijken en proeven of uw platform u ook verder helpt in uw ontwikkeling en inspiratie. En aan een functioneel én gezellig netwerk!

Datum: 22-01-2021

Delen: