Blog

Duurzaamheid in de praktijk: van techniek tot bewonersgedrag

Het verduurzamen van woningen. Dat klinkt prachtig in theorie, maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat houden die aanpassingen in, en hoe krijg je bewoners mee? 

Ivan Landlust, mutatieopzichter bij Accolade volgde de training Duurzaamheid in de praktijk: “Ik weet nu hoeveel invloed bewonersgedrag heeft.”

U komt bij veel bij huurders over de vloer

“Bij Accolade werken 5 mutatiemedewerkers, wij komen bij mensen over de vloer als ze gaan verhuizen en bij een sleuteloverdracht. Bij een verhuizing inspecteren wij de woning, of deze aan de richtlijnen voldoet die Accolade heeft vastgesteld met betrekking tot het achterlaten van de woning. Is er een sleuteloverdracht, dan kijken we in aanwezigheid van de nieuwe bewoners of het 0-punt goed is.”

Dat geeft soms vast discussies. Toch?

“Elke afspraak is anders. Mensen komen vanuit verschillende situaties. Denk aan mensen die door een scheiding gehuurd gaan wonen, maar ook aan mensen die voor het eerst gaan samenwonen. Dan voer je andere gesprekken. Gaat het om de staat van de woningen, en hoe deze worden achtergelaten, dan is dat heel verschillend. Ik zeg altijd: ‘Verbaas u niet, verwonder u slechts’. Ik vind vastgoed interessant en ik vind mensen interessant: ik heb met allebei te maken in deze functie. Dus ik zit hier op mijn plek.”

Gaat het om stenen, dan gaat het inmiddels ook over verduurzamen

“Dat klopt. Het verduurzamen van woningen is een steeds groter issue in de corporatiewereld, dus ook bij Accolade. Een collega kwam deze training tegen en wilde die graag volgen. Als mutatiemedewerker kom je elke dag met duurzaamheid in aanraking, én met bewoners die daar niet altijd even goed mee omgaan. Alle 5 mutatiemedewerkers hebben de training Duurzaamheid in de praktijk inmiddels gevolgd. En we zijn allemaal enthousiast.”

Waarover dan?

“Dat begint al met de trainer. Die was kundig en nam ons echt mee in de onderwerpen. Hij had mooie voorbeelden uit de praktijk. Ik heb trainingen gevolgd waarvan ik achteraf dacht: oké, toe maar. Maar dat was nu niet zo. 

De ochtend ging over gedrag. Hoe overtuig je bewoners? Hoe laat je ze zien dat hun gedrag en leefstijl invloed hebben op het energieverbruik? Hoe krijg je ze mee in de verduurzaming en hoe zet je een duurzaamheidsproject op? 

De middag ging over de technische ontwikkelingen - welke duurzame maatregelen zijn er in de woning, wat zijn de voor- en nadelen - en over de financiële kant. Onder meer over de kosten voor de bewoner en voor de corporatie, en wat het beiden oplevert.”

Wat is u specifiek bijgebleven?

“Het onderdeel over ventilatie en vocht in de woning. Wist je dat in een woning met vier personen tussen de 10 en 20 liter vocht in de lucht zit? En dat 1 kuub lucht maar een bepaalde hoeveelheid vocht kan bevatten, komt er meer in dan kan de lucht dat niet opzuigen.”

En dan?

“Dan krijg je condens op de ramen aan de binnenkant, of bijvoorbeeld schimmel in de badkamer. Ventilatie is echt heel belangrijk. En ook de manier van ventileren. Als de buitentemperatuur zakt onder een bepaalde waarde, kun je wel een raam openzetten in de badkamer, maar dan komt het vocht naar binnen. Verwarmen is dan de oplossing en de badkamerdeur openzetten als je klaar bent met douchen. Bij een prima buitentemperatuur: ruimten lekker ventileren. In hoogbouw gebeurt het nog weleens dat mensen een handdoek in het ventilatiesysteem proppen omdat het te veel lawaai maakt. Maar in hoogbouw is het ventilatiesysteem centraal geregeld, dat ontregel je dan, met als gevolg dat andere bewoners last krijgen omdat het systeem niet meer goed werkt.”

Gut, nu lijkt u wel de trainer

“Dat is mijn enthousiasme. Ik zei toch: prima training!”

Datum: 31-01-2022

Delen: