Blog

“Ik ben ervoor teruggekomen van mijn vakantie. En daar heb ik geen spijt van”

Wat betekent huurdersparticipatie in theorie én in de praktijk? Hoe zit het met de Overlegwet? En de Woningwet? Kors Voorbach en Cor van der Hoek, beiden van de huurdersraad van Woningstichting Samenwerking, volgden de training De overlegwet en de huurdersorganisatie.

Waarom zit u in de huurdersraad?

Kors Voorbach (KV): “Eigenlijk ben ik erin gerold. Ik was vijf jaar geleden op de ledenvergadering en ben toen als het ware ‘geronseld’. Omdat ik het belangrijk vind om de stem van de huurders te laten horen, ben ik erin gestapt. Eerst als lid, nu ben ik secretaris. Als 81-plusser heb ik veel levens- en huurderservaring, beide wil ik hier graag inzetten.”

Cor van der Hoek (CvdH): “Ik heb als 67-jarige uiteraard iets minder levenservaring dan nestor Kors, maar het is belangrijk dat je als huurder mee kunt praten. Voorheen zat ik in de bewonerscommissie, toen die werd opgeheven, heb ik mij hierbij aangesloten. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie. Ik heb meerdere ‘vrijwilligersbaantjes’, omdat ik graag maatschappelijk betrokken wil blijven. Als lid van de huurdersraad kun je de belangen van de huurders vertegenwoordigen, daar doe ik het voor.”

En toen dacht u beiden: tijd voor een training?

KV: “Er waren nogal wat veranderingen in de huurdersraad, leden vertrokken, nieuwe leden kwamen erbij. Dan is het goed om de kennis te vergroten als groep.”

CvH: “Tijdens vergaderingen kwamen regelmatig vragen op als: Hoe zit dit? Hoe werkt dat? De Woningstichting Samenwerking heeft toen voorgesteld om met de hele huurdersraad samen deze training te volgen. Dat vonden we meteen een goed plan.”

Was het ook een goed plan, achteraf gezien?

KV: “Dat was het zeker. Ik ben ervoor teruggekomen van mijn vakantie, en daar heb ik absoluut geen spijt van. Ik wil bijblijven. Dat er ruimte was om vragen te stellen had voor mij toegevoegde waarde. Er kwam ook veel los. We hebben praktische tips en adviezen gekregen, dat helpt ons om ons ‘werk’ goed te kunnen doen. Het was wel een pittige dag moet ik zeggen. Er komt veel op je af.”

CvdH: “Het was inderdaad een ‘bak’ informatie. Heel nuttige informatie, dat wel. De huurdersparticipatie in de Overlegwet en Woningwet kwam aan bod. En ook waar de rechten en de plichten van verhuurders en huurders liggen, jurisprudentie, onderhandelpraktijken, huurrecht, klachtrecht, et cetera. Voor mij sprongen de ‘gouden regels over participatie’ eruit. Hierbij zijn vooral transparantie naar de huurders en structuur in het overleg belangrijk.”

KV: “Voor deze training had ik soms wat drempels, wist ik van sommige zaken minder, en dan hield ik weleens mijn mond. Nu ga ik het gesprek aan, die durf is er.”

CvdH: “En we hebben een prachtig naslagwerk gekregen, ook digitaal. Het is handig en praktisch dat we zaken snel kunnen opzoeken in onze ‘bijbel’. Je kunt nu eenmaal niet alles onthouden.”

Dus de corporatie is nu nog blijer met de huurdersraad?

KV: “We werden altijd al serieus genomen. Woningstichting Samenwerking ziet ons als gelijkwaardig, en zo hoort het ook.”

CvdH: “Omdat we nu meer weten, kunnen we als dat nodig is ook meer tegengas geven. Maar dat is prima, dat wil de woningstichting ook. Het doel van ons als huurdersvereniging en van de Samenwerking is gelijk: het belang van de huurder vooropstellen.”

Ook een vraag voor een incompanytraining?

De training De overlegwet en de huurdersorganisatie heeft Kjenning samen met de huurdersraad en Woningstichting Samenwerking aangepast naar de eigen situatie, op basis van de leerwensen en vragen van de deelnemers.

Heeft u ook een vraag voor een incompanytraining? Neem dan contact op. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 14-02-2022

Delen: