Blog

Je neemt jezelf mee in een functie

Leergang Woonconsulent

Ze was op zoek naar kaders, duidelijkheid rond processen. Wijkbeheerder Jessica Adelaars van BrabantWonen volgde daarom de leergang Woonconsulent. Daar vond ze wat ze zocht, maar ook juist het tegenovergestelde. “Niet alles staat vast, en dat is juist goed.” 

Jessica Adelaars is sinds 2021 wijkbeheerder bij BrabantWonen. Daarvoor werkte ze negentien jaar bij de gemeente Oss, waarvan de laatste vier jaren als coach op het gebied van gesprekstechnieken en klantcontact. “De uitdaging was er na al die jaren wel een beetje af”, zegt Adelaars. “Tijdens een loopbaantraject bleek dat ik vooral op zoek was naar een functie met veel afwisseling en een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Zo ben ik bij BrabantWonen terecht gekomen. Ik werk daar bij de afdeling Sociaal Beheer en Incasso. Wijkbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners en samenwerkpartners in de wijk. Je moet zorgen dat je bekend bent in de wijk, dat mensen je weten te vinden.”

Dat menselijke contact, dat loopt als een rode draad door je loopbaan?

“Ja zeker, en de afwisseling ook. Een planning is er vaak om in de war geschopt te worden”, lacht ze. “Het contact met de bewoners spreekt me erg aan, maar ook dat je onderdeel bent van het sociale netwerk van professionals er omheen.”

Is dit werk dan heel anders dan bij de gemeente?

“Bij de gemeente had ik vooral te maken met directe collega’s, interne netwerkpartners en processen. Bij de corporatie ben ik eerste aanspreekpunt voor huurders en samenwerkpartners, ‘spin in het web’ voor instanties bij individuele problematiek en het beheer van de leefomgeving. Mijn ambitie is een functie als woonconsulent waarbij ik meedenk in projectteams voor nieuwbouw en renovatie, aanspreekpunt ben voor bewonerscommissies en plannen maak voor verbetering op complex-, straat-, buurt- en wijkniveau.”

Dat klinkt alsof je minder contact hebt met mensen. Is dat wel iets voor jou?

“Het contact met bewoners blijft bestaan, maar in een andere vorm. Denk daarbij bijvoorbeeld aan initiatieven vanuit buurt- of leefbaarheidsprojecten. Ook heb je als consulent overleg met bewonersgroepen, bijvoorbeeld bij problemen in de wijk of een complex. En je werkt samen met collega’s en ketenpartners om casuïstiek waar nodig te verbreden en te vertalen in betere processen of beleidsvoorstellen.”

Wat heb je geleerd bij de leergang Woonconsulent?

“Ik was eigenlijk verbaasd over hoeveel ik al wist. Bij BrabantWonen heb ik als wijkbeheerder een uitgebreide rol. Daarmee bedoel ik dat ik nauw samenwerk met de consulent wijken en -veiligheid bij overlast, woonfraude en overstijgende wijkproblemen. Samen nemen we beslissingen over zwaardere casuïstiek en delen we verantwoordelijkheid wat betreft leefbaarheid. Mijn basis als wijkbeheerder heeft me dus erg geholpen bij de leergang Woonconsulent. Er was veel herkenning en bevestiging dat ik op de juiste weg ben.”

Was er dan niets nieuws voor je?

“Van reactief naar proactief was een eyeopener. In plaats van op meldingen te reageren, kunnen we proactief werken door regelmatig bewoners op te zoeken in hun eigen woning, buurt of complex. Bijvoorbeeld met portiek-, hal-, complex- of koffiegesprekken. Dat levert veel op. Maar het belangrijkste dat ik geleerd heb was dat je jezelf meeneemt in een functie. Iedereen doet het op zijn eigen manier en dat is oké. Heel veel dingen staan niet vast, er zijn niet altijd kaders. En dat is best vreemd, want daar was ik nou juist naar op zoek. Het fijne daarvan is wel dat ik het contact maken met mensen dus gewoon kan blijven doen, op mijn manier. En dat voelt goed.”

Datum: 10-04-2023

Delen: