OpleidingsaanbodOpleidingen die snel beginnen


15-10-2014 Kennis-update: Warmtewet, Woningwaardering, huurprijzen, servicekosten & Huurcommissie
27-10-2014 Vocht- en schimmeloverlast
27-10-2014 Projectleider
28-10-2014 Asbestherkenning

Bekijk last-minutes

Leergang Werken aan leefbaarheid

Op straat gebeurt het!


In uw wijken is leefbaarheid een steeds belangrijker thema. Beleid, mooie plannen en goede initiatieven zijn er al. Maar het realiseren van leefbaarheid en met oog voor rendement, begint letterlijk op straat en tussen de bewoners. Hoe doet u dat?

Met deze opleiding leert u van zeer ervaren professionals leefbaarheid in de praktijk gestructureerd en succesvol aan te pakken. Uitgangspunt is het behouden van aansluiting bij strategische en tactische doelstellingen van de eigen organisatie en ook bij de behoeften en krachten in wijk en netwerk.

Tijdens de opleiding is voldoende ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s.

Voor wie?

Uitvoerend medewerkers die actief zijn in woonwijken en daar de leefbaarheid willen verbeteren. Er is geen specifieke vooropleiding of werk en/of denkniveau vereist.

Programma

Dag 1: Thema “leefbaarheid”

 • Taken en rollen van de corporatie en korte historie
 • Schoon, heel en veilig
 • Relatie inrichting, gebruik en beheer
 • Leefbaarheid vanuit de gebruiker
 • Wijkschouw, bevindingen en oplossingen

Dag 2: Thema “de buurt”
 • Werken met een stappenplan
 • Werken aan beoogde resultaten
 • Methode De Buurtantropoloog
 • Excursie naar een probleemwijk

Dag 3: Thema “bewoners en instanties”
 • Samenwerken met partijen en instanties
 • Activeren van bewoners
 • Bewonersgroepen en bewonersparticipatie
 • Faciliteiten en voorzieningen bij bewonersparticipatie
 • Werken aan intern draagvlak

Leerresultaten

 • U hebt inzicht in factoren die de leefbaarheid in wijken beïnvloeden.
 • U hebt meer inzicht in de relatie tussen inrichting, gebruik en beheer.
 • U kunt signalen die wijzen op achteruitgang van de wijk beter herkennen en interpreteren.
 • U kent alle taken en verantwoordelijkeheden van de betrokken ketenpartners bij leefbaarheid.
 • U kunt problemen in de wijk adequaat aanpakken met behoud van aandacht voor uw organisatie en uw ketenpartners.
 • U kent enkele concrete methoden om de leefbaarheid in uw wijk succesvol te vergroten.
 • U kunt bewoners met verschillende achtergronden en leeftijd actief betrekken bij leefbaarheid.
 • U kunt het interne draagvlak voor (uw) leefbaarheid effectief vergroten.

DUUR
3 x 1 dag zonder avondprogramma

DATA
- 12, 19 en 26 maart 2015
- 7, 14 en 21 september 2015

UW INVESTERING
€ 1.495 vrij van btw en excl. kosten voor verzorging en verblijf.
Meer informatie over kosten voor verzorging en verblijf
Onze open opleidingen worden verzorgd in diverse accommodaties.
Voor uw verblijf wordt door Kjenning een verblijfsarrangement geboekt.
Het arrangement bestaat uit verblijfskosten zoals zaalhuur, koffie/thee en lunch.

Wij hanteren de navolgende vaste verblijfskosten:
 • Arrangement per opleidingsdag van 2 dagdelen: : € 85,00
 • Arrangement per opleidingsdag van 3 dagdelen met diner: : € 120,00
 • Arrangement bij 2-daags programma van 5 dagdelen met diner, overnachting en ontbijt: : € 270,00

Bij opleidingen van meerdere losse dagen wordt het arrangement berekend op basis van het aantal dagen.

Arrangementskosten zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en zijn vrij van BTW.Deze corporaties gingen u voor


Deze corporaties gingen u voor


Deze corporaties gingen u voor


Deze corporaties gingen u voor


Deze corporaties gingen u voor


Stuur door naar collega

Stuur deze pagina automatisch door naar uw collega.
Uw naam:
Uw e-mailadres:
Naam collega:
E-mailadres collega: