Duurzaamheid in de praktijk

9 (16 reviews)

Hoe legt u het uit aan de bewoners?

1 dag zonder avondprogramma
7 contacturen ?

Uw resultaten na Duurzaamheid in de praktijk

  • U weet wat duurzaamheid wel en niet inhoudt.
  • U bent op de hoogte van actueel (technische) ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden.
  • U kent voor- en nadelen van diverse maatregelen rondom duurzaamheid.
  • U bent zich bewust van de invloed van bewonersgedrag op het rendement van duurzame aanpassingen.