Blog

Archief 06/2020

Signaleren wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt

Signaleren wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt

Eenzaamheid, verward gedrag, verslaving, verwaarlozing, et cetera. Achter de voordeur speelt soms veel. “De training ‘Beïnvloeding van de waarnemingsfilters’ helpt om zaken nog sneller en beter te signaleren en daarop te acteren”, aldus Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion.Sneller en beter signaleren?“De woonconsulenten van Viverion hebben contact met bewoners en zijn getraind om te signaleren. Maar ook vakmensen, opzichters, buurtbeheerders, medewerkers van de vijf aannemers waar wij mee werken komen over de vloer bij de bewoners van de 5500 woningen van Viverion. Het is jammer wanneer je als corporatie geen gebruikmaakt van de mogelijkheden die dat biedt.”Wat zijn die mogelijkheden dan?“Belangrijke uitgangspunten van het ondernemingsplan van Viverion zijn: ‘samen’, ‘gastvrij’ en ‘dui...

Gaat u deze zomer ook vakantie-thuizen verhuren?

Gaat u deze zomer ook vakantie-thuizen verhuren?

Dit jaar gaan we massaal thuis op vakantie. Of tenminste, veel mensen blijven in Nederland. De aanleiding is met Corona natuurlijk niet leuk, maar het geeft wel te denken. Want zouden veel van uw huurders ook het gevoel kunnen hebben dat ze thuis op vakantie kunnen? Is hun h...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een priva...