Blog

Archief 02/2021

RvC-heisessie: “Kijken naar de toekomst”

RvC-heisessie: “Kijken naar de toekomst”

Naast de reguliere vergaderingen komt de raad van commissarissen van LEKSTEDEwonen minimaal één keer extra bij elkaar. “Dan hebben we een strategiedag om te kijken naar de toekomst, te brainstormen en actuele zaken uit te diepen”, aldus Ed de Groot, directeur-bestuurder.Mmmm. Kijken naar de toekomst“Dat klinkt vager dan het is hoor. In voorbereiding naar een heidag toe bepalen we samen welk onderwerp we willen behandelen, zodat we gericht iets bij de kop pakken. Dit keer wilden we in gesprek gaan met elkaar over de maatschappelijke opgaven rond portefeuillestrategie. Hoe maak je verantwoorde keuzen?”Wat speelt daarbij een rol waar je het samen over wilt hebben?“Tijdens de sessie komen trends en ontwikkelingen aan bod, de rolopvatting van corporaties, de maatschappelijke opgave in het werkg...

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

“Er is veel kennis binnen het platform Projectleiders beschikbaar”

Sinds 1999 werkt Brenda Delger in verschillende functies bij corporatie Lefier. Sinds 6 jaar is ze projectleider op de afdeling Vastgoedrealisatie. Vanuit deze functie werd ze lid van het platform Projectleiders. “We pakken iedere keer een relevant thema bij de kop.”Gepokt e...

Klantgericht communiceren: wat wel en wat niet?

Klantgericht communiceren: wat wel en wat niet?

Als klantconsulent moet je over de juiste technieken beschikken om een gesprek met een huurder niet alleen efficiënt, maar ook klantvriendelijk af te handelen. Klantconsulent Anouk van Esch bij De Sleutels, volgde samen met haar collega's de training Klantgericht communicere...

Aedes Benchmark 2020: Zorgen over de kwaliteit van wonen

Aedes Benchmark 2020: Zorgen over de kwaliteit van wonen

De titel van de Aedes benchmark 2020 klinkt met "Meer tevreden huurders ondanks moeilijke tijden" heel positief. Maar is die positieve toon wel helemaal terecht? Ik dook een middag in de cijfers en kom tot drie bevindingen:1) Eén op zes huurders geeft de woning een onvoldoen...