Blog

Archief 10/2021

Vereist huurdersorganisatie bestuur door en uit huurders?

Vereist huurdersorganisatie bestuur door en uit huurders?

Als grote corporatie koesteren we al jaren een samenwerkingsovereenkomst met een overkoepelende huurdersorganisatie. Een hand vol huurdersorganisaties uit ons regionale werkgebied heeft die koepel ooit gevormd. Ieder vaardigt enkele leden af naar de ledenraad. Die ledenraad kiest het koepelbestuur en bepaalt het beleid. Dat werkte hartstikke goed.Maar… tegenwoordig bestaat de meerderheid van dat bestuur uit leden die geen huurder (meer) zijn. Steeds vaker overleggen we met uitsluitend niet-huurders! Mijn nuchtere verstand en mijn professionele intuïtie slaan alarm. Is dit nu huurdersparticipatie? Of ben ik getuige van een ontwikkeling waarin handige lieden zich hebben ontwikkeld tot nieuwe ‘vrijgestelden’? En hoe beoordeelt u deze situatie, redenerend vanuit de doelstelling van de Overlegw...

De opzichter: waakhond bij onderhoud

De opzichter: waakhond bij onderhoud

Alhoewel in de kern alle corporaties misschien hetzelfde lijken te doen, veroorzaakt de samenstelling van het bezit, de omvang van de corporatie, de cultuur van de omgeving en de staat van onderhoud van het bezit dat de functie "opzichter dagelijks onderhoud" ook bij iedere...

Werken bij een corporatie: “Je helpt mensen echt”

Werken bij een corporatie: “Je helpt mensen echt”

Saskia Algera leerde als medewerker backoffice bij Kjenning de corporatiewereld kennen. En die wereld trok haar aan, onlangs maakte ze dan ook de overstap naar Oost Flevoland Woondiensten. “Ik ben er echt voor gegaan.”Op zich wel een logische overstap lijkt me“Zo voelt het v...

Omgaan met agressie: hoe doe je dat?

Omgaan met agressie: hoe doe je dat?

De koppeling van theorie en praktijk was het uitgangspunt van de basis- en opfristraining voor het interventieteam van Wonen Zuid. “Praktijktraining is heel belangrijk als het gaat om het omgaan met agressie”, aldus Benny Vliegen, coördinator Onderhoud & Bedrijfsbureau bij W...

Voortzetting na overlijden en de (niet) passende woning

Voortzetting na overlijden en de (niet) passende woning

Als de huurder overlijdt, eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. Dat is anders als er een medehuurder is (contractueel of op grond van de wet) die de huurovereenkomst voortzet. Ook de persoon die zijn hoofdverblijf in...

“Wat voor jou normaal is, voelt voor de huurder misschien wel anders”

“Wat voor jou normaal is, voelt voor de huurder misschien wel anders”

Als consulent Verhuur bij Waterweg Wonen heeft Jacqueline Meijers veel contact met huurders. Onlangs volgde ze de training Invloed uitoefenen: begin bij uzelf. “Dicht bij jezelf blijven in gesprekken is heel belangrijk.”Dicht bij jezelf blijven. Want?“Dan boek je op een goed...

Bij het Platform Portefeuille- en vastgoedmanagement praat je open en eerlijk met elkaar.

Bij het Platform Portefeuille- en vastgoedmanagement praat je open en eerlijk met elkaar.

Een collega attendeerde Hans Schriemer, manager Vastgoed, strategie en beleid bij Mercatus, op het bestaan van het platform Portefeuille- en vastgoedmanagement. “Ik dacht: ik sluit een keer aan, je weet maar nooit. Inmiddels ben ik met veel plezier alweer 2 jaar lid.”Wat spr...