Blog

5 tips om problemen bij de samenwerking met bewonerscommissies te bespreken én te voorkomen

Bij de samenwerking met bewonerscommissies zijn er een aantal veel voorkomende problemen. Zo verloopt een vergadering met bewoners meestal minder gestructureerd dan met collega’s of een netwerkoverleg. Daar kun je van alles van vinden. Maar de beste tip is heel simpel: Laat ieder gewoon eerst even tetteren!

Maar hoe bespreek je nu andere veelvoorkomende problemen? We zetten een aantal tips op een rij om problemen bespreekbaar te maken én te voorkomen.

5 tips om problemen te bespreken én te voorkomen

 • Spreek verwachtingen naar elkaar helder uit. Dat kan door onderstaande vragen met je commissie te bespreken en hierover afspraken te maken.
 • Wat verwacht je van de bewonerscommissie?
 • Wat mogen ze van jou en de corporatie verwachten?
 • Welke onderwerpen staan op de agenda en welke niet?
 • Hoe wordt de achterban geïnformeerd en betrokken?

Voorbeelden van spelregels zijn:

 • De bewonerscommissie vergadert op het juiste (complex- of buurt) niveau.
 • De commissie onderhoudt actief contacten met het centrale niveau. (koepel, huurdersraad)
 • De bewonerscommissie vertegenwoordigt het complex; een afspraak met de commissie = een afspraak met het complex
 • De achterban wordt door de commissie of door een gezamenlijke brief van corporatie en de bewonerscommissie geïnformeerd over belangrijke besluiten.
 • We hebben respect voor elkaar;
 • Het zal voorkomen dat de corporatie nee zegt op voorstellen van de commissie. Het is prettig als dit wordt gerespecteerd en oude koeien in de sloot blijven.
 • De commissie zit de vergadering voor en notuleert.
 • De commissieleden zetten zich actief in bij het organiseren van activiteiten in buurt en complex

Verdiepen of meer leren?

En natuurlijk is het altijd goed om je te verdiepen in de overlegwet en de  huurdersorganisatie, te leren hoe je met de Huurdersorganisatie in de praktijk actie aan de slag kunt, hoe je goede Bewonersbijeenkomsten kunt organiseren en hoe je bewonersparticipatie op een moderne, effectieve en diverse wijze kunt vormgeven.

Datum: 26-07-2021

Delen: