Blog

Aan de slag met jouw eigen Persoonlijk Ontwikkelplan

Wat een jaar was 2020. Daar begint nu ongeveer ieder gesprek mee. Logisch na zo'n dynamisch jaar natuurlijk. Als we naar het werk kijken, is er massaal een beroep gedaan op ieders zelfstandigheid, flexibiliteit, wendbaarheid en veerkracht, om organisaties en het werk zoveel als mogelijk door te kunnen laten gaan.

Wat van alle nieuwe ontdekkingen, werkwijzen, manieren van samenwerking in de toekomst blijft weten we nog niet. Veel zaken zoals het massale thuiswerken zijn gestart vanuit de noodzaak om sociale contacten te beperken, en zijn niet ontstaan vanuit een visie op de ontwikkeling van de organisatie.

Komende tijd zal daar een verdere visie op ontwikkeld moeten worden, met alle lessen die geleerd zijn. Wat werkt goed? Wat kan beter? Wat moet (nog) anders en ook wat werkt gewoon niet? Welke processen zijn nu noodzakelijk veranderd én hierdoor verbeterd? In welke mate draagt bijvoorbeeld het thuiswerken bij aan datgene wat je ook als organisatie belangrijk vindt?

Over het algemeen lopen de operationele, functionele zaken goed door, maar innovatie, vernieuwing en ontwikkelen van nieuwe ideeën blijkt nog lastig te zijn via de beeldschermen. Ook hier blijken de sociale aspecten in het werk belangrijk te zijn. Maar wat is nu de juiste (nieuwe) balans?

En hoe zit het met jouw ontwikkeling?

Naast dat organisaties veranderen, nieuwe visies moeten worden ontwikkeld op veel zaken, is het ook voor jou als medewerker belangrijk de balans eens op te maken. Want de arbeidsmarkt blijft volop in beweging. Functies en taken veranderen continu. Functies verdwijnen en er komen nieuwe taken en nieuwe functies voor in de plaats.

Hierdoor is de corporatiesector ook aan het veranderen. Wees hierop bedacht en verander zelf mee. Gelukkig snijdt het mes aan twee kanten. Door jezelf te blijven ontwikkelen en bij te blijven, wordt je werk interessanter en uitdagender en blijf je zelf flexibel, up to date en inzetbaar.

Daarom is het van belang dat jij als medewerker én je leidinggevende beiden goed weten wat jij wel of niet wilt en kunt, en waartoe jij je wilt en kunt ontwikkelen in je loopbaan.

Hoe flexibel kun jij je opstellen? Ben jij fit en vitaal genoeg voor de toekomst? Om je hierbij te helpen kun je aan de slag met ons POP werkboek. Een werkboek waarmee je jouw Persoonlijk Ontwikkelings Plan kunt opstellen. Het POP-werkboek kan de basis vormen voor een veelzijdige loopbaan die aansluit bij wat je wilt en wat je kunt.


Datum: 04-01-2021

Delen: