Blog

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit. Allerlei partijen worden benaderd om te reageren en na de selectie mogen drie partijen op gesprek komen. Degene met het beste verhaal, met de meeste beloftes en de laagste prijs, wint de race en mag het VvE Beheer overnemen. Iedereen blij. Of niet?

Natuurlijk, kostentechnisch lijkt het goed omdat de personeelskosten voor de corporatie lager worden. Maar wat kost het indirect? En houdt u als corporatie nog wel grip op uw eigen bezit?

Een voorbeeld uit de praktijk:

Na het besluit
Direct na het besluit is binnen no time alles overgedragen en blijft de corporatie met verbazing achter. Die overdracht verliep wel heel snel en er waren geen eens vragen van de nieuwe beheerder.

De nieuwe beheerder heeft al snel veel contact met de bestuursleden van de VvE's. De corporatie zit niet in het bestuur zitten en wordt niet betrokken. Er wordt geïnventariseerd, wat moet er nog gebeuren en advies gevraagd aan de nieuwe beheerder, vooral over het werk van de oude VvE beheerder, de corporatie.

De eerste pittige contacten ontstaan tussen de nieuwe beheerder en de corporatie als oud-beheerder. Dit was niet goed, dat had niet gemogen, dit moet nog opgelost worden. En de rekeningen daarvoor gaan uiteraard naar de corporatie.

Inmiddels komen ook de eerste ledenvergaderingen eraan. In de ALV's is de medewerkster sociaal beheer namens de corporatie, als "groot eigenaar" aanwezig. Al bij de mededelingen zijn er veel verwijten naar de corporatie. De spanning stijgt, aangemoedigd door de nieuwe beheerder. De medewerkster sociaal beheer probeert zich te redden door te roepen dat ze te weinig informatie heeft. De nieuwe beheerder probeert continu reacties te forceren... dan had ze maar moeten reageren toen het kon!

Bij de bespreking van de Meerjarenonderhoudsbegroting loopt het uit de hand. De vorige MJOP, die nog door de corporatie is gemaakt is helemaal fout en veel te duur. De nieuwe beheerder heeft er even naar gekeken, het kan minstens voor de helft. Schilderen hoeft echt niet om de 7 jaar, dat kan best naar 12 jaar en de dakvervanging kan nog wel 10 jaar uitgesteld worden.

De medewerkster van de corporatie protesteert en probeert nog tijd te winnen voor een goed onderzoek. Maar omdat in een eerdere ALV is afgesproken dat de corporatie meestemt met de meerderheid kan ze al geen kant meer op... De VvE bijdrage wordt gehalveerd en de nieuwe MJOB is vastgesteld.

Een eigenaar merkt op dat ze nu maar de helft gaan sparen ten opzichte van vorig jaar. 'Klopt' roept de voorzitter. Maar, zegt de eigenaar, als nou blijkt dat er over 5 jaar te weinig geld in kas is? Wat dan? Ach, de corporatie heeft dan nog steeds een ruime meerderheid van de appartementen in bezit en zal het complex niet laten verloederen. Die zullen dan wel meer betalen...


Voorkomen?
Helaas is dit dus geen fictief voorbeeld. Natuurlijk kost goed VvE beheer geld. Maar in dit voorbeeld was de besparing voor de corporatie al snel ingehaald door de vele kosten. Uiteindelijk is de situatie volledig uit de hand gelopen voordat de VvE uiteindelijk bij een andere beheerder is ondergebracht.

De legitimatie van een afdeling VvE beheer binnen een corporatie is soms lastig. Als zaken goed lopen en er weinig klachten zijn, dan lijkt het misschien alsof het ook makkelijk kan worden uitbesteedt. Toch zal de corporatie bewust haar positie moeten bewaken en grip houden op haar bezit binnen de VvE. En dat kan alleen door de rol van de Groot-Eigenaar goed te beleggen en VvE's te managen of door VvE beheer simpelweg binnen de corporatie te houden. En ja, dat kost tijd.

Op 19 en 20 november 2013 wordt in de opleiding VvE Management verder ingegaan op bovenstaande vragen en leert u hoe u VvE binnen uw corporatie goed kunt inregelen en hoe u extern VvE beheer vormt geeft

Paul Steinmann
Trainer en docent VvE Management


Datum: 29-09-2013

Delen: