Blog

Als de hond van de buren maar blijft blaffen...

Bij langdurige overlast blijft er soms niets anders over dan een gedragsaanwijzing opleggen aan de huurder van de woning. Maar wat is dat precies, wanneer doe je dat, en hoe werkt het in de praktijk? 

De 11 regiobeheerders van Beveland Wonen volgden de training Gedragsaanwijzing in de praktijk. “We hebben veel praktische handvatten gekregen”, aldus Anouk Osinga, regiobeheerder.

Gedragsaanwijzing. Dat klinkt zo heftig

“Het is ook wel heftig. Als corporatie leg je toch een gebod of verbod op aan de bewoner die overlast geeft. Dat doe je niet zomaar. Als regiobeheerder zijn wij er voor de huurder vanaf dat de sleutel wordt uitgegeven totdat de sleutel weer wordt ingeleverd. Daaronder vallen onder meer technische inspecties en ook overlastzaken. Een hele leuk baan, maar soms ook lastig.”

Waarom lastig?

“De maatschappij verhardt zich, dat merken wij ook in ons werk. Stel, een bewoner klaagt omdat de hond van de buren de hele dag blaft. Dan pakt als eerste buurtbemiddeling dat op om afspraken met de klagende partij en overlastgevende partij te maken. Als die afspraak niet wordt nagekomen, komt het weer bij ons, de regiobeheerders, terecht. 

Ons streven is om bij overlast zowel de klagende partij als de overlastgevende partij zo snel mogelijk duidelijk te maken wat we als corporatie als oplossing zien. Dus niet jarenlang bezig zijn met dossieropbouw als dat niet nodig is, want dat gaat voor alle partijen ten koste van het woongenot.”

Dan komt dus de gedragsaanwijzing in beeld?

“Als je een aantal gesprekken hebt gevoerd, afspraken hebt gemaakt die niet worden nagekomen, dan moet je een volgende stap maken. Wij waren op zoek naar tools daarvoor en kwamen bij Kjenning uit voor de training Gedragsaanwijzing in de praktijk.”

Online of in het ‘echie’?

“De training was op een locatie waar ruimte genoeg was om de anderhalve meter in acht te nemen. We zaten in een u-vorm met voldoende afstand tot elkaar, ook tijdens de lunch was de afstand er. En die anderhalve meter was ook absoluut geen belemmering voor de training. Daarnaast vond ik het fijn dat ik na een lange tijd eindelijk mijn collega’s weer eens in het echt zag. Dat was een prettige bijkomstigheid.”

Hoe was het inhoudelijk?

“Zinvol en nuttig, en sterk gericht op de praktijk. De vrijwillige gedragsaanwijzing, de gerechtelijke gedragsaanwijzing, de werkwijze in de praktijk, de do’s en don’ts bij het opstellen van een gedragsaanwijzing, alles kwam aan bod. De theorie werd gekoppeld aan praktijkcasus en we konden ook overlastzaken uit onze eigen praktijk inbrengen. Ik ben zelden geboeid van het begin tot het eind tijdens een training, maar nu wel. De koppeling met de praktijk maakt het supertoepasbaar in mijn dagelijkse werk. Precies wat we wilden.”

Ook een maatwerktraining?

De training Gedragsaanwijzing in de praktijk bij Beveland Wonen heeft Kjenning samen met Beveland Wonen opgezet voor de eigen situatie, en op basis van de eigen leerwensen en vragen bij de deelnemers. 

Heeft u ook een vraagstuk? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseursSamen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie. En als dat nodig is in de huidige tijd, dan kan ook (een deel) online worden ingevuld. Of gewoon klassikaal. We doen wat nodig is.

Datum: 17-06-2020

Delen: