Blog

“Als je je harnas afgooit kun je veel beter verbinden”

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen, rolde na een studie bouwkunde in de corporatiewereld. Onlangs volgde ze het seminar ‘Terug in Verbinding’. “De bijzondere, authentieke verhalen die ik hier gehoord heb, zorgen ervoor dat ik morgen nóg weer een tandje harder loop.”

Bouwkunde en corporatiewereld…

“Ik begon heel enthousiast aan deze studie met de bedoeling architect te worden. Maar al snel merkte ik dat ik van alleen architectuur niet gelukkig werd. In het tweede jaar kreeg ik te maken met een renovatieproject bij een corporatie waar werd overgestapt naar cv. Ik vergeet nooit het gesprek met een bewoonster van 86 die dat niet wilde en zei: ‘Ik heb mijn hele leven zonder cv gedaan, dus doe dit maar als ik tussen 6 plankjes lig’. De combinatie vastgoed/omgaan met mensen/betaalbaarheid – het verbinden van die drie – vond ik meteen interessant. In die richting ben ik dan ook afgestudeerd en daarna ben ik als beleidsmedewerker aan de slag gegaan bij een corporatie.”

Hebt u dit seminar gevolgd omdat u de verbinding een beetje kwijt was?

“De corporatiesector heeft twee ontwikkelingen meegemaakt die invloed hebben op de binding met de huurder: 1) door de nieuwe Woningwet 2015 waren corporaties veel met zichzelf bezig, de boel op orde brengen en zich weer richten op de kerntaak: mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar laten wonen. 2) In de formele overlegstructuur met bewoners bereiken we wel de klassieke traditionele huurder, maar niet de jongeren en de, in Vlaardingen, meer dan 50% van de huurders met een andere culturele achtergrond. Dan moet je dus op zoek naar andere vormen van contact om verbinding met alle huurders te kunnen maken. Dit seminar leek me daarom wel interessant.”

En? Was het ook interessant?   

“Meer dan interessant zelfs. Zo was de workshop ‘Verbinding in diversiteit’ van Jamal Ezzarqtouni, wel een eyeopener. Ten eerste vanwege de energie van Jamal, hij brengt iets teweeg bij je. Maar ook vanwege de dilemma’s die hij voorlegde.”

Noem eens een dilemma

“Stel, er wordt ingebroken in een moskee. De politie wordt gebeld. Jij bent de chef en wil een vrouwelijke rechercheur sturen. De iman wil een vrouw geen hand geven, hij wil een man als contactpersoon. Wat doe je: stuur je een man of niet? Door de verschillende dilemma’s werd me duidelijk dat ik minder open minded ben dan ik altijd dacht, dat is confronterend. Ik ben me er nu nóg veel meer van bewust dat bij elk gesprek dat ik voer vooroordelen en veronderstellingen meespelen, en probeer dat te voorkomen of in ieder geval te beperken. Overigens, ook de workshop en het verhaal van Thierry Farla met als onderwerp ‘Wonen is van bewoners, stop met betuttelen’, maakte indruk op mij.”

Waarom dan?

“Omdat hij zich kwetsbaar opstelde en authentiek was. Dan komt het echt binnen. Het laat ook zien dat als je je harnas afgooit, je veel beter kunt verbinden. Als bestuurder ben je vooral bezig met strategie, et cetera. Maar hier gaat het werkelijk om: mensen. De verschillende verhalen en inzichten van deze dag zorgen ervoor dat ik morgen nog weer een tandje harder loop. Na afloop dacht ik echt: wat ben ik een geluksvogel dat ik hier ben geweest vandaag.”

En hoe zit het met de dagelijkse praktijk? Nog wat veranderd?

“Waterweg Wonen is bezig met een transitie. Ons medewerkersbestand is bijvoorbeeld geen afspiegeling van de huurders. Als je zo goed mogelijk wilt verbinden met de huurders zou dat wel zo moeten zijn. Daarnaast trainen we medewerkers op dit thema. Ook zij moeten leren dat er vooroordelen zijn en hier bewust mee omgaan in de benadering van huurders. Na dit seminar ben ik me er bewust van dat we daar nog meer op moeten inzetten.”

Datum: 06-04-2019

Delen: