Blog

Blended leren: én besparen én meer rendement!

Natuurlijk staan alle budgetten onder druk. Ook het opleidingsbudget. Goed opgeleide medewerkers zijn echter wel onmisbaar om de doelstellingen dit jaar weer te kunnen halen. De combinatie lijkt misschien onmogelijk. Én besparen én goed opgeleide medewerkers. Toch is het dat niet. Sterker nog: het kan zelfs met meer leerrendement!

Hoe? Gebruik de integrale gecombineerde aanpak voor leren met alle mogelijke manieren om effectiever te ontwikkelen en te leren.

In de consumentenmarkt is de online ontwikkeling al jaren aan een opmars bezig. We gaan niet meer naar de winkel om een cd te kopen, maar downloaden een pallet aan nummers en stellen zo naar eigen behoefte onze ideale mix samen.

Blended learning, het combineren van online trainingen en reguliere trainingsvormen, heeft wat Kjenning betreft de toekomst. Een integrale gecombineerde aanpak waarbij we gebruikmaken van alle mogelijke manieren om effectiever te leren en ontwikkelen!

Wat is blended learning?
In een blended leeromgeving wordt face-to-face leren aangevuld en verrijkt met computerondersteunend leren (e-learning). Via een online of elektronische leeromgeving krijgt een deelnemer toegang tot zogenaamde e-content (digitaal materiaal) via verschillende digitale werkvormen. Traditionele trainingen en cursussen worden aangevuld met een online omgeving waarin lerenden informatie diepgaand kunnen verwerken, samen aan opdrachten kunnen werken, ideeën kunnen uitwisselen op discussiefora, feedback aan elkaar kunnen geven, zichzelf kunnen toetsen, et cetera. Daarnaast wordt de deelnemer door de docent ondersteund of gestimuleerd door middel van technologie. 

Waarom blended learning?
Wij geloven teallen tijde in de kracht van face to face leren in de juiste context. Door deze face-to-face bijeenkomsten te verrijken met e-learning (blended learning), streven wij naar het bevorderen van de ontwikkeling van mens en organisatie op een manier die effectiever is dan voorheen! Zo zetten wij e-learning in om verschillen in kennisniveau weg te werken, om leerstof te repeteren of om later de leerstof nog eens na te zien. Hierdoor kan de tijd die wordt besteed aan het gezamenlijk deel van de training, worden bekort of gerichter én effectiever worden benut. De docent kan tijdens de face-to-face bijeenkomst met name aandacht besteden aan vragen van deelnemers, het behandelen van praktijkcasuïstiek en aan de interactie.

Just in time and just enough
Door e-learning kunnen cursisten plaats- en tijdonafhankelijk leren. En ze leren precies dat wat ze nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben (just in time, just enough). Zo worden de  trainingen/cursussen afgestemd op de specifieke behoeften van deelnemers en dit zorgt voor kwaliteit op maat en het stimuleren van de motivatie en autonomie. Daarnaast krijgen deelnemers altijd dezelfde én de meest actuele informatie gepresenteerd. Ook stimuleert de inzet van e-learning de interactie en motivatie bij de deelnemers. Bij e-learning wordt sociaal leren mogelijk gemaakt via een Learning Management Systeem (LMS). Met zo'n systeem kan een digitale community worden gerealiseerd waarin het voor de deelnemers en de docent/coach mogelijk is producten te delen en problemen en oplossingen via verschillende communicatietools te bespreken. Via simulaties en games kunnen deelnemers in een veilige omgeving leren omgaan met complexe problemen, risico's en onzekerheden. Door complexe vraagstukken te visualiseren, kunnen zij hier meer betekenis aan verbinden (wat een belangrijke voorwaarde voor leren is).

Besparing
Door een deel van een opleiding of het trainingsprogramma in een online omgeving te organiseren kan er bespaard worden op (trainings)tijd, reistijd en -kosten, overheadkosten (bijvoorbeeld trainingslocaties, papieren syllabus/trainingsmap), et cetera. Dit levert de klant direct financieel voordeel op! 

Onze ervaringen met deze nieuwe aanpak zijn erg positief. Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe manier van leren? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 0320 - 23 74 88 of stel uw vraag via het contactformulier

Datum: 03-01-2015

Delen: