Blog

Bouwen, bouwen, bouwen, maar wel circulair

Uit onderzoek blijkt dat er een schreeuwend tekort aan woningen is in Nederland: 300.000 in totaal. De Flevolandse gemeenten zijn gevraagd een belangrijke bijdrage te leveren om dat tekort te verminderen. En dus was er onlangs een themamiddag over grootschalige woningbouw in Flevoland. 

“Het is een dubbele opgave”, zegt Noek Pouw, directeur-bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten: “We willen geen wijken uit de grond stampen, maar samenlevingen bouwen met een duurzame kwaliteit van wonen en leven.”

Over hoeveel woningen hebben we het in Flevoland?

“In totaal gaat het in Flevoland om 100.000 woningen voor starters, middeninkomens en senioren.”

Dat is nogal wat

“Dat is zeker nogal wat. Het is ongeveer de omvang van Almere. Het Rijk heeft gekeken naar waar ruimte is en zodoende is nadrukkelijk ook de Flevopolder in beeld gekomen. Een deel van die opgave zal in het sociale huursegment gerealiseerd moeten worden en wij willen graag het gesprek daarover aangaan.”

Wie zijn wij?

“Dat zijn de bestuurders en raden van commissarissen van de provinciale woningcorporaties. Maar om dat gesprek goed aan te kunnen gaan, moeten we weten wat het bouwen van 100.000 woningen betekent: waar gaan we dat doen? Voor wie bouwen we? Hoe gaan we dat doen, et cetera. Onze ambitie is om de woningen niet alleen energiezuinig en gasloos te bouwen, maar ook zoveel mogelijk circulair en klimaatadaptief. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan voldoende bergingsruimte om wateroverlast op te vangen als het extreem veel regent.”

Ik zeg: tijd voor het vergaren en uitwisselen van informatie

“Precies, een goede aanleiding om een bijeenkomst te organiseren voor de bestuurders en commissarissen van de Flevolandse corporaties. Zo’n middag moet je goed neerzetten, dus daar kwam Kjenning om de hoek kijken. Zij hebben dat in samenspraak met ons opgepakt en een online bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden vanuit de provincie Flevoland, waaronder de gedeputeerde, en inspirerende sprekers vanuit de praktijk.”

Kan het nog wat concreter? Wat kwam er aan bod dan?

“De middag begon met een ronde langs de corporatiedirecteuren: hoe kijken zij tegen de opgave aan? Vervolgens nam een bestuurder van een corporatie uit Drenthe ons mee in hun verhaal, de stappen en de visie als het gaat circulair bouwen. Zij zijn namelijk al aan het pionieren en experimenteren om, met verschillende consortia, circulair bouwen betaalbaar te maken. Daarna hadden we een spreker uit de Brabantse praktijk. Hij deed de oproep om niet zelf het wiel uit te vinden, maar aan de slag te gaan met wat er allemaal landelijk al beschikbaar is.

Tot slot vertelde de Provincie waar zij allemaal mee bezig zijn. Daarbij kwam ook houtbouw aan bod. “Dat is voor veel woningcorporaties nog wat wennen, we zijn immers toch ‘van de stenen’, maar het is goed om samen met de provincie te onderzoeken of houtbouw kansen biedt.”

Zijn er lessen te trekken?

“Ja, de grootste les van deze middag is: begin! Blijf niet hangen in praten en pilots. We hebben de ruimte niet om het ‘piano aan’ te doen. Daarom was deze middag niet alleen voor de directeur-bestuurders, maar ook voor de commissarissen. Om hen erbij te betrekken. Dat zij het belang ervan inzien bleek wel uit de opkomst. Bijna alle commissarissen ‘schoven aan’, dat zijn rond de 40 mensen. We waren op volle sterkte.”

En nu?

“Nu is het belangrijk om op de vertaalslag naar de praktijk te maken en als bestuurders samen te bepalen wat we wel of niet oppakken, wat we samen of apart doen, hoe we dat kunnen doen. De wil om samen te werken en echt aan de slag te gaan is er. Vrij snel na de bijeenkomst was er een evaluatie met Kjenning, waarbij zij de vraag stelden wat we er nu mee gaan doen. Dat is mooi, dat zij het stemmetje in ons hoofd zijn dat zegt: ‘Jullie moeten er wat mee, voorkom dat het hierbij blijft. Maak de vertaalslag naar de praktijk.’”

Ook een vraag voor een incompanytraining ?

Bovenstaande bijeenkomst werd samen met Oost Flevoland Woondiensten en Kjenning vormgegeven en aangepast aan de vragen en situatie in Flevoland. Heeft u ook een vraag voor een incompany training? Neem dan contact op. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 07-08-2021

Delen: