Blog

“De bewoner centraal stellen bij duurzaamheid is belangrijk”

Sinds twee jaar zet Antares vol in op duurzaamheid, al heeft de organisatie de jaren daarvoor zeker niet stilgezeten op dit vlak. Ric Leenders, manager Duurzaamheid, volgde de leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad: “Duurzaamheid is meer dan alleen energiezuinig bouwen”.

Wat is duurzaamheid volgens Antares nog meer dan?

“Meer dan alleen de energiefactor, dat is, ondanks een heel belangrijke, slechts een onderdeel van duurzaamheid. De afgelopen 10 jaar heeft Antares prachtige nieuwbouwprojecten opgeleverd met energiezuinige woningen. 

Maar duurzaamheid bergt meer in zich. Wij hebben sinds twee jaar drie thema’s met betrekking tot duurzaamheid: 1) Het groene vastgoed. 2) De gelukkige bewoner. 3) De duurzame bedrijfsvoering.”

Leg eens uit. Met name die gelukkige bewoner fascineert mij

“1). Duurzaam vastgoed, wil ook zeggen circulair bouwen, grondstoffen en producten zo slim mogelijk gebruiken en hergebruiken, met als uiteindelijk resultaat geen afvalmaterialen meer. 

2) Bewoners zijn vaak helemaal niet bezig met duurzaamheid, maar willen een gezonde (bijvoorbeeld vocht- en schimmelvrije), betaalbare woning. Wij redeneren vanuit de wensen van bewoners, daarop steken we in en dan op een duurzame manier. 

3) Duurzame bedrijfsvoering. Onze bedrijfsauto’s zijn bijvoorbeeld allemaal elektrisch, we streven naar een energieneutraal kantoor, werken zoveel mogelijk papierloos, et cetera. 

Eigenlijk was Antares tot voor twee jaar onbewust een beetje bekwaam en we willen nu toe naar bewust heel erg bekwaam.”

En deze leergang draagt bij aan de bekwaamheid van Antares en u?

“In mijn rol als manager Duurzaamheid die ik sinds twee jaar vervul, ben ik mij continu aan het doorontwikkelen binnen dit gebied waar ik altijd al een grote interesse in had. De afgelopen twee jaar heb ik een aantal seminars en masterclasses gevolgd en extern regelmatig gesproken met mensen die veel weten van duurzaamheid of daar in de praktijk mee bezig zijn. Daardoor is mijn kennis behoorlijk uitgebreid. Maar toen ik las over de leergang Werken aan Duurzaamheid dacht ik: dat voegt nog wel wat toe.”

En, is dat ook zo na een programma van 4 dagen?

“Natuurlijk leer je altijd bij, al was het voor mij vooral veel herkenning en een bevestiging dat Antares op de goede weg is. Dat kunnen constateren is best wel belangrijk. Dat de leergang 4 dagen omvatte vond ik geen enkel probleem. Het kan mij niet lang genoeg duren als het gaat om kennisdeling en kennisverwerving op dit gebied.”

Nog meer meegenomen naar de praktijk van alledag? 

“Het onderwerp circulariteit en de circulaire economie vond ik heel interessant. Antares heeft hierop wel een brede visie ontwikkeld qua proces en denktechniek, we kijken binnen de organisatie inmiddels allemaal door dezelfde bril. De vertaalslag naar de praktijk is in volle gang, daar gaan wij nog veel winnen. 

Een ander interessant onderwerp was het groener maken van wijken. Daardoor kan er meer regenwater in de bodem zakken en heb je minder snel overstromingen bij hoosbuien in de zomer. Als je dat samen met de bewoners van een wijk realiseert, creëer je ook onderlinge saamhorigheid. Dat zijn leuke dingen die je meepikt. Sterker nog, wij zijn nu aan het kijken of we dat in een wijk in Venlo, waar beide ontbreekt, kunnen uitrollen. Zo sla je twee vliegen in een klap: je vergroot de sociale cohesie en draagt bij aan duurzaamheid. Mooi toch?!”

Wilt u ook concreet aan de slag met duurzaamheid?

Tijdens de leergang Werken aan Duurzaamheid gaat u concreet aan de slag met duurzaamheid. En uw eigen situatie en vraagstukken hierin.

Datum: 12-05-2018

Delen: