Blog

Een gedragsaanwijzing voor Klaas

Klaas zit tegenover me. Hij is een kleine man van oudere leeftijd en op Klaas’ gezicht is de spanning af te lezen. Nog voor dat ik iets kan zeggen, steekt hij al van wal ”ik weet al wat jullie gaan zeggen, het is genoeg geweest, ik moet eruit. Ik kan dat ook begrijpen”. 

Klaas kijkt mij vragend aan. Om vervolgens verder te gaan met zijn verhaal. “Ik snap dat de buren last hebben van het geluid en de heftige ruzies. Het is allemaal de schuld van mijn zoon Gerard. Na het overlijden van mijn vrouw, is hij met dat spul begonnen. Als ik maar een woord tegen hem zeg wordt hij al boos. Het blijft niet alleen bij woorden maar hij heeft ook heel het huisraad aan diggelen geslagen. Ik kan niet meer thuis wonen en logeer bij anderen. Vrienden hebben mij al lange tijd gewaarschuwd dat ik Gerard de deur uit moet zetten omdat ik anders problemen krijg met de woningcorporatie. Ik heb het geprobeerd maar helaas, hij gaat niet weg. Ik ben naar de huisarts geweest en heb hulp gezocht. Maar kreeg steeds hetzelfde advies. Zet hem de deur uit. Dat wil ik ook wel maar hoe dan?”. 

Een casus uit de dagelijkse praktijk die we recent in een incompany training Gedragsaanwijzing in de praktijk bespraken. De corporatie moet eigenlijk een ontruimingsprocedure starten maar uit sociaal oogpunt willen ze Klaas niet op straat zetten. Tegelijk is de overlast dermate dat dit ook niet meer houdbaar is voor de buurt. Hulpverlening heeft al van alles geprobeerd maar dit liep steeds stuk.

In deze casus hebben we met succes het instrument gedragsaanwijzing kunnen toepassen. Klaas wilde vrijwillig meewerken en samen met corporatie en hulpverlening hebben we een zorgvuldig plan opgesteld. In dat plan staan duidelijke op maat gemaakte afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Klaas zijn enkele geboden en verboden opgelegd.

Verhuizen met afspraken
Er is gekozen om Klaas te verhuizen naar een andere woning. Zo ontstaat rust voor de omwonenden. Ook mag in deze andere en kleinere woning zoon Gerard niet meer inwonen. Gerard is aangeboden om begeleid te gaan wonen en Klaas wordt geholpen om zijn woning op orde te houden en wordt ondersteund om “nee te zeggen” tegen Gerard. In eerste instantie bekijken we elke maand de voortgang. Samen met hulpverlener, corporatie, en huurder kijken we hoe het gaat en maken we afspraken voor de komende periode. Klaas weet dat bij het niet nakomen van de afspraken rechters streng zullen oordelen en hij zijn huis kwijt zal raken. Klaas geeft aan dat de afspraken hem rust geven. Hij heeft weer perspectief en meer rust gekregen in zijn leven.

De gedragsaanwijzing 
Een (vrijwillige of gerechtelijke) gedragsaanwijzing is een mooi instrument om overlast aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat de aanpak bij de meeste situaties zeer succesvol is en de overlast stopt. Huurders worden niet uitgezet maar krijgen duidelijke ge- en verboden opgelegd waaraan ze zich moeten houden. Als huurders niet vrijwillig willen meewerken kan de rechter gevraagd worden om een gerechtelijke gedragsaanwijzing. Een dik overlastdossier is helemaal niet nodig. Gelukkig zetten steeds meer corporaties dit instrument in want uiteindelijk is -ook in de situatie van Klaas hierboven- niemand gebaat bij een uitzetting. Want waar kan Klaas dan heen en bovenal: wordt het echte probleem ook wel opgelost?

Meer weten over gedragsaanwijzing voor uw praktijk?
Hoe zit dat nu precies met een gedragsaanwijzing. Hoe werkt het? Wat is de praktische werkwijze? Wat zijn de juridische aspecten en wat zijn de risico’s? En bovenal: hoe kunt u het inzetten bij uw aanpak van overlast? Tijdens de training Gedragsaanwijzing in de praktijk staan deze vragen centraal. En uw vraag want u verlaat de training met een goede gedragsaanwijzingsovereenkomst voor uw eigen casus.

Francis Saathof, docent Kjenning

Datum: 27-05-2017

Delen: