Blog

De huurder staat altijd voorop aldus Dick Mol

Afgelopen maart besloot Dick Mol dat het tijd was voor een volgende stap en verruilde hij zijn plek bij Domesta in Emmen voor de directeur-bestuurdersstoel bij Mozaïek Wonen in Gouda. "Ook in Gouda moeten we terug naar onze kerntaak."

Wat vindt u dan de kerntaak?
"De corebusiness van een corporatie is dat er betaalbare huurhuizen beschikbaar zijn voor mensen met een smalle beurs. Wat is er buiten nodig? Dat moet je je altijd afvragen. Vervolgens moet je keuzen maken en daar naar handelen. En door de huidige politieke keuzen en economische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert er momenteel veel voor corporaties. Toen ik hier kwam was het beleidsplan voor de komende jaren net aangepast. De financiële polsstok is gewoon minder lang en dat heeft gevolgen. Zowel intern als extern. Maar de huurder staat altijd voorop."

Welke gevolgen?
"We moeten onze schuldpositie verminderen en daarom het beleid aanpassen. Zo zullen er minder nieuwe huizen worden gebouwd en wordt bezuinigd op onderhoud. Daarnaast vallen er intern helaas ontslagen. Het is de uitdaging om met minder middelen toch zoveel mogelijk te doen voor de huidige en toekomstige huurders. Je zult dus slimmer, anders moeten bouwen om toch kwalitatief goede woningen te leveren. En naar samenwerkingsverbanden moeten zoeken."

Waar gaat u die zoeken?
"Bij Domesta werkte ik bijvoorbeeld samen met de Rabobank en Stenden Hogeschool met betrekking tot leefbaarheidsvraagstukkenHet is de kunst om 'out of the box' te denken en naar minder voor de hand liggende coalities, ofwel niet-natuurlijke bondgenoten, te zoeken om zaken te realiseren. Denk je aan duurzaamheid dan kun je aan zonnepanelen denken. Daarvoor kun je een partij zoeken die daarin wil investeren en de opbrengst is te verdelen over de huurder en de investeerder. Zo zijn er meer dingen te bedenken. Dat zoeken naar samenwerking neem ik mee, want dat kan hier beter."

Van weidse uitzichten naar de stad. Bevalt dat?
"Zowel privé als zakelijk: ja. Het eerste half jaar heb ik heen en weer gereisd, waarbij ik door de week in mijn eentje in Schoonhoven verbleef, daardoor had ik een soort weekendhuwelijk. Het voelde ook alsof ik op kamers zat terwijl ik er niet meer de leeftijd voor heb, haha."

En zakelijk? Zijn er verschillen?
"Ja die zijn er. De financiële polsstok is hier korter. Er ligt hier geen grote zak met geld klaar om zaken te realiseren. Daarnaast is de leefbaarheidsproblematiek anders. In het noorden heb je bijvoorbeeld meer te maken met vergrijzing. De noorderling heeft ook een andere mentaliteit. Hier zijn de mensen veel directer. En in Gouda is de problematiek groter, onder andere met betrekking tot sommige allochtone groepen. De leefbaarheid is in sommige wijken minder dan in het noorden. Daar moet je oplossingen voor zoeken, samen met de mensen in de wijk en professionals."

Hoe dan?
Onder andere door goedwillende mensen vanuit de gemeenschap erbij te betrekken. Kijken wie mee wil denken en werken om wijken te verbeteren. Ambassadeurs voor verandering zoeken die anderen kunnen inspireren en mee kunnen trekken. Ik probeer zelf verbindingen te leggen en aan te gaan en een netwerk op te bouwen zodat je samen kunt zoeken naar oplossingen."

Hoe ziet u de toekomst van de branche?
"Er is de laatste jaren helaas nogal wat misgegaan bij woningcorporaties dus de bemoeienis van de overheid zal groter worden. Dat wil overigens niet zeggen dat het dan beter zal gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Betuwelijn of Noord-Zuidlijn..."

Wat is uw passie buiten het werk?
"Ik tennis actief en voetbal passief, voor de buis of in het stadion van FC Twente. En ik houd van reizen. Indonesië, Peru en Amerika zijn al afgevinkt. Binnenkort ga ik naar Marokko met iemand die in Marokko geboren is. Die laat mij het echte Marokko zien. Ik heb er ontzettend veel zin in om mensen te ontmoeten en de cultuur van dat land te proeven. Op die manier leer ik verschillende culturen kennen. Ik hoop dat ons dat in Gouda ook weer verder kan helpen bij de aanpak van de allochtonenproblematiek."

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
"Ik ben behoorlijk verslaafd aan de iPad. Ik twitter veel, volg mensen en bedrijven, lees kranten, artikelen. Boeken lees ik voornamelijk in de vakantie. Dan pak ik graag een Youp van 't Hek of Kees van Kooten."

Dick Mol
directeur-bestuurder Mozaïek Wonen Gouda

Datum: 01-11-2014

Delen: