Blog

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen: de gevolgen in de praktijk

Nog een klein jaar en dan treedt op 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk bij corporaties. “Het is belangrijk om hierop te anticiperen en precies te weten wat dit voor ons als corporatie betekent, vandaar deze training”, aldus Niels Vervoort, projectleider bij Woonwenz.

De Wet kwaliteitsborging. Dat is?

“Het doel is om de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Kort gezegd is het tot nu toe zo, dat wanneer Woonwenz nieuwe woningen wil bouwen, wij op voorhand met een ‘stapel’ tekeningen naar de gemeente gaan, die vervolgens de bouwbesluittoets uitvoert. 

Na invoering van de nieuwe wet neemt een externe partij, de kwaliteitsborger, dit over van de gemeente. Het is van belang om in een vroegtijdig stadium van planontwikkeling een keuze in het borgingsinstrument te maken en de kwalititeitsborger daarbij te betrekken. Deze stelt een risicoanalyse op met daaropvolgend een borgingsplan. Daarna gaan deze stukken naar de gemeente ter beoordeling. Implementeer je dit op een goede manier, dan neemt de doorlooptijd van gemeentelijke procedures af. Bijvoorbeeld een uitgebreide procedure: nu 26 weken, straks 8 weken. Of een reguliere procedure: nu 8 weken, straks 4 weken.”

Dat is het?

“Nee, een ander gevolg van de invoering van deze wet is het opleverdossier. Daarin staat dat de aannemer aan moet kunnen tonen dat hij levert wat je als corporatie vraagt en hebt afgesproken. Wij controleren continu op de bouwplaats of Woonwenz ook krijgt wat is afgesproken, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er na de oplevering een verborgen gebrek boven water komt. 

Nu is het zo dat je dan in oeverloze discussies terecht kunt komen wie daarvoor aansprakelijk is. De nieuwe wet stelt dat de aannemer in zo’n geval aansprakelijk is, of de corporatie het gebrek nu had kunnen zien of niet. Laatst hoorde ik nota bene een aannemer zeggen: ‘Door deze wet wordt nu misschien eindelijk geleverd waar de klant voor betaalt’. Daar kan ik me wel in vinden.”

U dacht, we zullen hier eens flink op tijd mee aan de slag gaan?

“Ik was al intensief bezig met dit onderwerp want ik studeer op dit moment af op het onderwerp ‘De implementatie van de wet kwaliteitsborging’. Toen ik me ging verdiepen in dit onderwerp werd me al snel duidelijk dat dit belangrijk is voor onze organisatie en dat kennis hierover breder weggezet moet worden binnen Woonwenz. 

Dat heb ik intern aangekaart. 13 mensen – van opzichters, projectleiders, juridisch adviseur tot de directeur Bouw & Beheer – hebben de training Wet en kwaliteitsborging voor het bouwen gevolgd bij Kjenning.”

En? Wijzer geworden?

“Zeker weten. Kijk, mensen uit de praktijk, zoals ik ook ben, zijn ‘allergisch’ voor  juridische taal. En daar bestaat zo’n wet natuurlijk alleen maar uit, omdat alles dichtgetimmerd moet zijn. Maar wij willen duidelijkheid. Wat betekent de wet en wat houdt dat voor Woonwenz als corporatie in? Wat moet er anders, en hoe kunnen we dat organiseren? 

Deze training was op de praktijk gericht. Kort en krachtig werd de vertaling van de wet naar de praktijk gemaakt en toegelicht. Dat levert toegevoegde waarde voor ons op.”

En nu?

“Nu we door de training Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van Kjenning beter weten wat de gevolgen van deze nieuwe wet in 2022 voor Woonwenz zijn, kijken we intern wat dit voor onze werkprocessen betekent. Of er overlap ontstaat met de werkzaamheden van de externe kwaliteitsborger, of en hoe we zaken anders moeten organiseren. Kortom, genoeg te doen, want voor je het weet is het alweer 2022.”   


Ook een vraag voor een incompanytraining ?

Bovenstaande training werd in company verzorgd voor Woonwenz en aangepast aan de vragen, situatie en context bij Woonwenz. Heeft u ook een vraag voor een incompany training? Neem dan contact op. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 13-01-2021

Delen: