Blog

Help de Huurdersorganisaties verder

De Overlegwet, Woningwet en het huurrecht leggen verhuurders formele participatieverplichtingen op. De structuur die volgt, bestaat uit overleg, vergaderen met een commissie, organisatie of vereniging. Dit vraagt om langjarige betrokkenheid.

Maar het blijft vrijwilligerswerk

We zien overal dat het voor dit type vrijwilligerswerk moeilijker is om voldoende mensen te vinden. De vraag is of die structuur nog wel aansluit bij de leefwereld van nu. Bij woningcorporaties speelt daar bovenop ook dat de doelgroep van nu, echt anders is dan de doelgroep van vroeger.

Als we kijken naar het profiel van de mensen die nu in de huurdersorganisaties plaats nemen, dan zien we dat dit vaak om oudere huurders gaat, die hun vaardigheden in hun werkende bestaan hebben geleerd. Ze werkten bijvoorbeeld in het onderwijs, waren actief in ondernemingsraden of in de politiek. 

Ook zien we vaak intelligente mensen, die nooit de kans hebben gekregen om door te leren. Dit soort mensen zijn bij de jongere generaties huurders nauwelijks nog te vinden. Huurders die op gelijk niveau met bestuurders en wethouders kunnen sparren over volkshuisvestingsbeleid zijn nu al schaars. Op lange termijn zijn de vooruitzichten dus gewoon somber. De huurder van nu is, misschien wel meer dan vroeger, laag opgeleid, niet werkend en heeft een laag inkomen.

Ontlast, ondersteun, ontzorg en participeer zelf!

Het is hoog tijd dat de Overlegwet wordt aangepast en beter gaat aansluiten bij de leefwereld van nu. Mensen zitten niet meer te wachten op vergaderen en langjarige verplichtingen in hun vrije tijd.

Ga dus met je huurdersorganisatie op zoek naar laagdrempelige manieren om mee te denken en mee te doen. Het helpt om huurdersorganisaties te ontlasten en ondersteunen. Dit kan op vele manieren: Door beroepskrachten of door vrijwilligers die in klantenpanels of werkgroepen thema’s bespreken en uitwerken. Om erachter te komen wat breed bij huurders en woningzoekenden leeft, zijn ook enquêtes, onderzoeken en themabijeenkomsten goede methodes.

Ontzorg de huurderorganisaties en laat hen niet zelf alle stukken en Corpodata doorspitten. Presenteer deze informatie in overzichtelijke, korte notities met helder taalgebruik. Dit maakt de participatie een stuk toegankelijker en opent de weg om veel meer huurders te betrekken.

En sluit altijd aan bij de leefwereld van huurders. Dit betekent dat participatie niet meer een langjarige verplichting, maar veel vaker ad-hoc of kortdurend is. Dit gaat het beste als er iets speelt. Onderhoud, renovatie, problemen met de leefbaarheid, of onrust bij bewoners zijn ideale momenten om met betrokken huurders in contact te komen.

't gaat niet vanzelf

Kortom, ontlasten, ondersteunen en ontzorgen en zelf participeren als er iets speelt. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om inzet van alle corporatiemedewerkers, niet alleen die met het woord participatie in hun functieomschrijving. 

Dat vraagt ook een cultuur waarbij contact met de huurder als een verrijking wordt gezien, niet als gedoe. Een mindset waarbij het uitgangspunt de leefwereld van de bewoner is. Bijvoorbeeld door niet te verwachten dat de huurders naar jou komen maar zelf op bezoek te gaan. Individueel op de koffie of collectief in het buurthuis, de koffiehoek in de supermarkt of het schoolplein.

Meer kennis en inzicht helpt

Wil je weten wat je kunt doen om je huurdersorganisatie te versterken? In onze nieuwe training De Huurdersorganisatie in de Praktijk leer je de nieuwste ontwikkelingen en gaan we aan de slag met concrete manieren om de huurdersorganisatie te versterken en ontlasten.

Harry Vlaar
trainer Kjenning

Datum: 02-01-2021

Delen: