Blog

“Het begint met bewustwording”

Nederland kent een grote culturele diversiteit. Maar wat houdt dat eigenlijk precies in? Wat zijn de achtergronden en gewoonten van andere culturen? En hoe communiceer je als corporatiemedewerker met bewoners met een andere achtergrond? “Het begint met bewustwording”, aldus Judith Schutte, teammanager frontoffice en verhuur en verkoop bij deltaWonen.

Waar liepen jullie tegenaan?

“Als corporatie krijg je steeds meer te maken met bijzondere doelgroepen, zoals ouderen die langer thuis blijven wonen, mensen met een psychische problematiek, financiële problematiek, vluchtelingen, armoede, mensen met een andere culturele achtergrond, et cetera. Onze taak als corporatie is het goed matchen van huurders en huizen. Wij willen graag blije en tevreden mensen, daar zijn we voor. In het contact met bewoners uit andere culturen komen onze frontofficemedewerkers en buitendienst soms in nieuwe en onverwachte situaties terecht. Dan is het fijn als je weet hoe je daar goed mee om kunt gaan.”

Konden ze dat niet?

“Soms is dat lastig. Als bijvoorbeeld iemand in een taal die je niet verstaat hard tegen je spreekt, wil dat niet zeggen dat zo iemand boos is. Een huurhuis moet bij vertrek schoon opgeleverd worden, maar schoon is voor de een iets anders dan voor de ander. En wat bijvoorbeeld als je voor de veiligheid je werkschoenen aan moet bij een reparatie in een woning, maar de bewoner graag wil dat je je schoenen bij de voordeur uitdoet?”

Tijd voor een training dus?

“Vanuit het team mutatie-inspecteurs kwam de vraag voor verdieping op dit onderwerp. Dus we wilden hier graag iets mee doen, al wisten we in eerste instantie niet goed hoe en wat. In ieder geval niet in de vorm van een training, we wilden het laagdrempelig en informeel houden. Na gesprekken met Kjenning kwamen we uit op een themabijeenkomst over culturele diversiteit, een open avond. Met onderwerpen als de achtergronden en gewoonten van andere culturen, de manier van communiceren, wat zijn de waarden en normen die deltaWonen wil uitdragen en hoe verhoudt zich dat met die culturele diversiteit. Begrip en bewustwording creëren.”

En, gelukt?

“Het zat bomvol. Dat betekent dat dit onderwerp enorm leeft. De trainer was supergoed, kwam met hele herkenbare voorbeelden, had zelfspot en creëerde bewustwording bij de deelnemers. Met dat laatste begint het namelijk. Hoe sta je zelf in het leven, hoe kijk je zelf tegen zaken aan en hoe handel je dan? Verschillen in normen en waarden zijn er, het gaat erom daar goed mee om te gaan vanuit het gedachtegoed van deltaWonen. Dat staat of valt met goede communicatie. Er werden praktische handvatten gegeven: hoe leg je iets goed uit, hoe zorg je ervoor dat je niet toegeeft, hoe maak je duidelijke afspraken? Ethiek, sensitiviteit, begrip, goed luisteren, het kwam allemaal voorbij die avond.”

En nu?

“We hebben al een vervolg afgesproken. Binnen deltaWonen is er behoefte bij medewerkers om in samenwerking met een deskundig iemand ‘bij te praten’, te delen en te leren van elkaar.”

Maatwerk is samen-werken

deltaWonen trok in deze maatwerk training samen met Kjenning op. De training is op maat gemaakt en sloot aan bij de situatie in Zwolle en ervaring en kennis van de deelnemers.

Ook een ontwikkelvraagstuk?

Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 02-03-2018

Delen: