Blog

Digitale Transformatie op de juiste manier: 5 principes

Het is ‘do or die’.

Voor veel organisaties is het toepassen van Digitale Transformatie geen dagelijkse bezigheid. Onderzoeken van o.a. Forbes, Forrester en McKinsey laten zien dat veel organisaties wel willen beginnen aan het transformeren van hun organisatie, maar niet weten hoe! Slechts 25% heeft een helder beeld bij wat Digitale Transformatie is en wat dit voor hun bedrijf betekent (bron: Forbes).

En het is helder: elke sector en elk type bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met Digitale Transformatie. Digitale Transformatie gaat niet meer weg. Het zal zich zelfs versterken.

5 principes voor jouw digitale transformatie

De 5 principes om op de juiste manier Digitale Transformatie te starten, toe te passen, jouw continuïteit te versterken en het 'nieuwe normaal' te omarmen, zijn:

 1) Bewustwording

Ten eerste is het belangrijk te weten waar jouw organisatie vandaag staat op het gebied van digitaal leiderschap en het benutten van digitaal leiderschap. Het senior-management van jouw organisatie zal met een heldere digitale strategie en visie moeten zorgen voor bewustwording van de gehele organisatie.

 2) Stap voor stap naar een gedeelde visie

Neem kleine stappen richting ‘de stip aan de horizon’. Ga niet eerst lang zitten nadenken over wat er allemaal moet gebeuren en vooral hoe. Begin! Begin met het behalen van snelle resultaten. Een resultaat kan ook zijn dat iets niet helemaal goed is gegaan. Top! Leer ervan en begin nog een keer.

3) Eigenaarschap

Zorg dat iedereen in jouw organisatie eigenaarschap voelt voor de gedeelde visie. Geef vrijheid aan teams om zelf initiatieven op te starten en successen te behalen. Als (senior) management verandert jouw taak naar ‘faciliterend leiderschap’; haal eventuele bottlenecks weg en ga niet vertellen wat en hoe het succes gehaald wordt.

4) Meten is weten

Creëer de juiste kaders en meet de voortgang financieel en op klanttevredenheid. Kijk ook naar de effecten op de cultuur binnen organisatie. Het is belangrijk om op basis van de juiste stuurinformatie concrete resultaten te zien.

5) Flexibel

Bedenk dat wat je in de voorgaande stappen hebt bedacht altijd en telkens weer kan (en mogelijk moet) veranderen. Jouw klanten, jouw medewerkers, de digitale mogelijkheden veranderen snel. Challenge jezelf constant op de gestelde doelen en pas aan waar nodig.

Waarom is dit relevant?

Digitale Transformatie beschrijft hoe een organisatie fundamentele wijzigingen doorvoert zodat digitalisering is toegepast in alle hoeken en gaten van een organisatie. Het doel: onderscheidend vermogen.

Het beschrijft ook een culturele verandering. Een verschuiving in aanpak en mindset zodat iedereen binnen jouw organisatie de nieuwe ‘way-of-working’ ondersteunt. Vandaag (en morgen) is verandering ‘het nieuwe normaal’.

Elke organisatie heeft haar eigen stappen te zetten naar 'het nieuwe normaal'. Er is geen 'one-size-fits-all' oplossing. Daarom is het goed om deze 5 principes te hanteren en jouw stappen constant aan te passen aan de realiteit.

Aan de slag?

Wilt u concrete handvatten om deze digitale transformatie binnen uw organisatie op de kaart te zetten, de noodzaak van deze transformatie door collega’s te laten inzien en waar de toegevoegde waarde ligt? Volg dan de sessie “De Digitale Transformatie bij de corporatie”.

Wibo Pollmann, trainer De Digitale Transformatie bij de corporatie

Datum: 23-02-2019

Delen: