Blog

Indianenverhalen over leefbaarheid: Paniek om niets!

Na alle indianenverhalen over de taak van corporaties bij leefbaarheid is de conclusie dat er weinig tot niets is veranderd. Leefbaarheid is en blijft een kerntaak van corporaties. Wel moeten ze hun werkzaamheden afstemmen met gemeente en bewonersorganisaties. Maar het zou zorgelijk zijn als dat wel nieuw is...

Het budget voor leefbaarheid is maximaal 125 euro per jaar per wonIng. De salarissen van de medewerkers zijn ook in dit bedrag inbegrepen (btiv update 2016). Het is ook nadrukkelijk niet de bedoeling om taken uit te voeren die op het werkterrein liggen van de gemeente of de politie. Dan is "125 euro maal het aantal woningen" een zeer mooi budget, zeker als we bedenken dat het krachtigste middel waarover corporaties beschikken, niet ten koste gaat van dit budget. 

Een goed gesprek!
Dit krachtige middel is niets anders dan het voeren van een goed gesprek van mens tot mens. Het is verbluffend wat je hiermee kunt bereiken: 

- Aanspreken op regels
Er zijn veel regels op gebied van het wonen. Bijvoorbeeld over goederen, fietsen en vuilniszakken
 op de galerij, het onderhouden van de tuin, het balkon en de woning, over schotelantennes. Vaak worden deze regels niet door alle huurders nageleefd. De ervaring leert gelukkig, dat als het vriendelijk, maar duidelijk wordt gevraagd, mensen in ruim 90% van de gevallen bereid zijn om zich alsnog aan de regels te houden. 

- Instemming met plannen
Voor een aantal zaken is instemming van 70% van de huurders nodig. Bijvoorbeeld bij een wijziging aan het gehuurde, zoals een andere kleur of het aanbrengen van dubbele beglazing, cv, of mechanische ventilatie. Of bij een wijziging van het servicekostenpakket, bijvoorbeeld het invoeren van schoonmaak. De ervaring leert dat bij een schriftelijke enquête deze 70% instemming zelden of nooit wordt gehaald. Maar als het persoonlijk wordt gevraagd, bereik je in verreweg de meeste gevallen wel deze instemming. Vaak krijg je er dan nog goede adviezen van de huurder bij cadeau waardoor het draagvlak en de kans op succes vergroot.

- Activeren
We leven in de participatiesamenleving. Corporaties verwachten dat huurders meer zelf gaan doen. Zoals zelf de buren aanspreken bij ergernissen, maar ook activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren, zoals het portiek opknappen, toezicht houden, activiteiten organiseren om elkaar beter te leren kennen, etc. Maar worden mensen in de huidige tijd wel vanzelf actief? Ook hier helpt weer dat goede gesprek met een professional die de weg weet en de mensen die willen bijdragen ook een handje op weg kan helpen. 

- Een klacht is een kans
Maar hoe kom je eigenlijk met mensen in gesprek? De meeste huurders melden zich niet met ideeën en initiatieven bij de corporatie, maar met een klacht. En laat nu daar juist een uitgelezen kans liggen! De corporatie hoeft echt niet de problemen altijd voor de huurders op te lossen maar kan -in een goed gesprek- wel huurders helpen om het probleem zelf op te lossen.

Wie heeft er nog tijd voor een goed gesprek?
Tja. Het goede gesprek is dus het krachtigste leefbaarheidsinstrument waarover corporaties beschikken. Maar nu wordt het lastig. Want wie heeft er nog tijd voor een goed gesprek? Bij veel corporaties is de afstand tussen huurder en corporatie figuurlijk en meestal ook letterlijk groter geworden. Wijkkantoren zijn gesloten, de bereikbaarheid is beperkt en "koude" communicatie via mail en via "www. mijncorporatie.nl" geniet de voorkeur. Het aantal medewerkers dat dichtbij, in de wijk is, is de meeste corporaties steeds minder geworden. Dus hoe maak je tijd voor een goed gesprek? 

In de opleiding Modern Sociaal Beheer: Leefbaarheid 2.0 komt deze vraag uitgebreid aan de orde. Ook in de leergang weten we dat het werkgebied van de professional steeds groter wordt. Het is daarom zaak om prioriteiten te stellen en je aandacht te richten op wat dringend en belangrijk is. Daar helpen ik je graag bij in en met deze leergang. Zullen wij een goed gesprek voeren tijdens de leergang?

Harry Vlaar
Trainer Kjenning opleiding Modern Sociaal Beheer: Leefbaarheid 2.0

Datum: 26-05-2015

Delen: