Blog

“Wat heb ik in huis en hoe zet ik dat nog beter in?”

Wat kun je? Wat wil je? Waarin wil je je ontwikkelen? Kortom, hoe verbind je als medewerker je talenten, competenties en uitdagingen met elkaar? Medewerkers van de Woningstichting onderzochten dit met de talentenscan van Kjenning. “Zo kunnen zij hun talenten bewuster inzetten”, aldus personeelsadviseur Ingrid Welgraven.

Op een dag stond u op en dacht u: we gaan de talentenscan doen?

“Niet echt. Eens in de twee jaar houden we een medewerkersonderzoek. Daaruit kwam onder andere naar voren dat er behoefte is aan meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie. Dat past heel goed bij de wens van de Woningstichting om minder volgens het traditionele hiërarchische model te werken, maar meer projectmatig. We willen toe naar een organisatiestructuur die meer aansluit op de belangen van al onze stakeholders, zoals huurders, partners, gemeenten en medewerkers. In 2017 is een werkgroep gestart om hiervoor een notitie met een advies op een visie te ontwikkelen. Daarvoor zijn we onder meer op bezoek geweest bij andere corporaties om input ‘op te halen’. Hier werd ook gesproken over de talentenscan. Via het seminar ‘De wendbare corporatie’ kwam ik in contact met de talentenscan van Kjenning.”

En nu is iedereen ‘getalentenscand’?

“Het is aan alle medewerkers aangeboden, maar iedereen is vrij om wel of niet deel te nemen. Onze insteek is dat mensen er bewust voor moeten kiezen, dat ze het voor zichzelf moeten doen. Op dit moment heeft ruim 40% van onze medewerkers meegedaan!”

Lijkt me ook wel een beetje eng, zo’n scan

“Dat was het voor sommige mensen ook. Het is daarom ook van belang om een goede uitleg en toelichting te krijgen bij de rapportage tijdens een een-op-eengesprek met iemand van Kjenning. Op deze manier is de talentenscan een positieve beleving.”

Even naar de scan zelf

“De scan zelf was niet afgekaderd op niveaus, we hebben medewerkers op alle 43 competenties laten scannen. Het gaat er namelijk niet alleen om of iemand geschikt is voor, of dat zijn profiel aansluit op de functie die hij uitoefent.”

Hier wil ik wel een toelichting op…

“Kijk je bij de talentenscan alleen maar of de competenties van iemand aansluiten bij de uitgeoefende functie, dan zouden de uitkomsten misschien beperken en komen niet alle talenten bovendrijven. Dat zou echt een gemiste kans zijn. Voor iedereen. Het gaat erom dat je als medewerker inzicht krijgt in je eigen talenten en deze benut.”

Ook als die talenten buiten de organisatie liggen?

“Ja ook dan. Je hoopt natuurlijk dat je als organisatie de vruchten plukt van het inzicht en de talenten van de medewerkers, want uiteindelijk bepalen zij het succes van de Woningstichting. Maar het is van belang dat iedereen op de juiste plek zit en zich kan ontwikkelen. Dat kan dus ook buiten de organisatie zijn. Wij hopen medewerkers op deze manier geprikkeld en gestimuleerd te hebben om te kijken naar de mogelijkheden in onze organisatie, dat nemen we dan mee in de loopbaanontwikkeling. Dan kijken we samen naar doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.”

Ook aan de slag?

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de talentscan of andere (organisatie)ontwikkelvragen? Neem dan contact op met onze adviseurs via het contactformulier, onze chat op bel ons op 0320 – 23 74 88.

Datum: 01-10-2018

Delen: