Blog

Jan Geerdink (WBO Wonen): Kijk eens in andermans keuken

Twee dagen volgden de RvC en het managementteam van WBO Wonen een programma over innovatie en duurzaamheid. Niet door saai in een zaaltje te zitten met zijn allen, maar door ‘op stap’ te gaan naar bedrijven. Jan Geerdink, voorzitter van de RvC: “Het is goed om eens in andermans keuken te kijken. Dat kan zeer inspirerend werken.”

2 dagen ‘onderweg’. Was een middagje op de hei niet voldoende?

“Natuurlijk kun je in een goed georganiseerde middag met een uitdagend programma op de hei ook relevante zaken bespreken en inspiratie opdoen. Maar dat is toch echt anders dan twee dagen bij een aantal organisaties op bezoek gaan en horen en zien hoe zij omgaan met innovatie en duurzaamheid. Je komt met zijn allen in een soort flow, het is uitdagend en je voelt je geïnspireerd.”

Was dat nodig dan? Inspiratie opdoen?

“Het kan echt geen kwaad om een keer per jaar de koppen bij elkaar te steken buiten de reguliere vergaderingen van de RvC en het MT om. Maar het moet natuurlijk niet vrijblijvend zijn, het doel is om te leren van anderen, zaken eens van de andere kant te bekijken. Wij kiezen ieder jaar een thema. Dit jaar hebben we ingezet op innovatie en duurzaamheid, dat zijn ook in corporatieland belangrijke thema’s: zonnecellen, betere isolatie, bewoners bewust maken van hun energieverbruik en dat proberen te verminderen, et cetera.

Omdat het een tweedaags programma is en je overnacht, zie je elkaar ’s avonds in een losse setting en dat levert andere gesprekken op. Je leert elkaar beter kennen, dat draagt bij aan een nog betere samenwerking in de rest van het jaar.”

En? Is het gelukt om zaken van de andere kant te bekijken?

“Jazeker. De eerste dag zijn we op bezoek geweest bij Auping en Interface, totaal andere organisaties dan woningcorporaties. Auping bijvoorbeeld zit middenin een vraagstuk wat betreft afval van matrassen. Interface is de grootste tapijttegelfabrikant ter wereld en wil in 2020 volledig duurzaam zijn. Je praat over welke uitdagingen zij daarbij tegenkomen en hoe ze die 'te lijf gaan". Met prof. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam ondernemen, hebben we het gehad over welke uitdagingen er zijn voor corporaties. Jonge mensen bijvoorbeeld hechten veel minder aan bezit. Gaan zij minder vaak een huis kopen? Maar wie niet koopt wil wel ergens wonen, wat betekent dit dan voor de sociale woningbouw? Hoe pak je dat aan, met welke partijen kun je samenwerken? Kortom, dat levert leuke, informatieve gesprekken op.”

En dat was nog maar de eerste dag

“Nee hoor, die was nog niet afgelopen. ’s Middags zijn we bij zorginstelling Hogeweyk op bezoek geweest. Dat is een gesloten woonwijk waarbinnen bewoners zo lang mogelijk autonoom blijven. Dat heeft invloed op de manier van zorgen, op de medewerkers, op de bewoners. De bevlogenheid van de directie om dat zo goed mogelijk te realiseren is fantastisch om te zien. Door de nieuwe Woningwet is onze rol in dat opzicht helaas veel beperkter geworden, ik vind dat een verarming.

De volgende dag kregen we een rondleiding in de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere. Daar staat klimaatneutraal en energieonafhankelijk en het stimuleren ervan hoog op de agenda. Bijvoorbeeld door zelfbouwers daarin te ondersteunen. En hoe werkt zelfbestuur in de praktijk, wat is de rol van de corporatie daarin.”

Moe maar voldaan?

“Haha, zeker niet moe. Geïnspireerd! Wij, RvC en MT, krijgen juist energie van de bevlogenheid, visie en ambitie die de leiders van de bezochte bedrijven en organisaties hebben. Je wordt zelf ook weer ‘gepinpoint’: wat wil je als WBO Wonen richting de toekomst? Onze aandacht ligt nu weer extra bij ons Ambitieplan.”

Ook aan de slag met uw RvC?

Naast de 8 verschillende platforms voor directeurs-bestuurders begeleidt Kjenning jaarlijks ook meerdere RvC’s met verschillende programma’s. De inhoud en opzet is afhankelijk van de vraag en situatie. Ook dit programma over innovatie en duurzaamheid werd begeleidt en gecoördineerd door Kjenning. Aan de inhoudelijke onderdelen van zowel de platforms als de RvC-programma's worden tevens PE punten toegekend.

Wilt u ook met uw RvC en MT aan de slag? Ook op zoek naar een andere aanpak van uw bijeenkomst? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Datum: 11-12-2016

Delen: