Blog

Maakt de woonconsulent de verandering? Of maakt de verandering de woonconsulent?

Sinds 2002 verzorg ik de training Oriëntatie Volkshuisvesting voor nieuwe medewerkers van woningcorporaties. Bij het actueel houden van de training was tot 2008 het jaarlijks updaten van de kerncijfers voldoende. Tussen 2008 en 2014 veranderde er wel eens wat. Er kwam een onderwerp bij en er ging er eentje af. Maar de laatste jaren kon ik telkens helemaal opnieuw beginnen. Iedere keer bleek mijn verhaal al hopeloos verouderd te zijn…

Wie bij een corporatie werkt, is de afgelopen jaren zeker met verandering geconfronteerd. Nieuwe wetgeving, ander beleid, andere werkwijzen, reorganisaties binnen de corporatie, een andere verhouding met de gemeente en netwerkpartners, een veranderende doelgroep en andere verwachtingen van huurders. Voor de woonconsulent geldt dat zeker. Alleen al op het gebied van de sociale taken rondom overlast, leefbaarheid en participatie, zie ik de volgende veranderingen:

Overlast
Leefbaarheid
  • Beperking uitgaven (tot 125 euro per VHE) en de activiteiten moeten afgedekt zijn door de prestatieafspraken
  • Leefbaarheid gaat achteruit in wijken met sociale huur
  • Noodzaak beperkte middelen en menskracht effectief in te zetten: van procesmatig naar projectmatig werken
Participatie
  • Klassieke bewonersparticipatie werkt niet meer en nieuwe vormen van participatie moeten worden ontwikkeld
  • Participatiesamenleving met meer zelfbeheer door huurders

Minder mensen en meer compliance...

Ook binnen de corporatie zelf is er veel veranderd. Vaak zijn er minder collega’s, maar is er meer werk. Daarom wordt steeds meer verwacht van woonconsulenten. Bijvoorbeeld dat zij het werk zelfstandig organiseren, anderen (bijvoorbeeld wijkbeheerders) op sleeptouw nemen en dat zij het voortouw nemen bij het ontwikkelen van nieuw beleid, instrumenten en plannen. Steeds vaker zien we ook dat woonconsulenten werken in min of meer zelfsturende teams.

En als we vooruit kijken, dan wordt het voorlopig niet rustig:

  • Op 15 maart zijn er verkiezingen en komt er een nieuwe coalitie. Hoe ziet die de rol van corporaties? Wat doen zij met de verhuurdersheffing? En wat verwacht de nieuwe regering van corporaties op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid?
  • Hoe moet het nu verder in het Sociale Domein? Door veranderingen in de GGZ zien we nu jaarlijks tienduizenden incidenten met verwarde personen. De huidige aanpak werkt nog niet goed. Er is een Schakelteam om te zorgen dat de samenwerking tussen de verschillende partijen beter gaat verlopen. Maar hoe gaat dat eruit zien?
  • Hoe gaat de Wet aanpak woonoverlast in de praktijk uitpakken? Zal de gemeente de aanpak van woonoverlast van de corporatie overnemen?
  • Welk beheermodel van corporaties past het beste in deze tijd en bij de doelgroep? In hoeverre is digitalisering mogelijk? En waar blijft de inzet van sociale mensen nodig?

Als er een wind van verandering waait, bouwen sommige mensen windschermen. Anderen bouwen windmolens!

Deze tijd vraagt veel van woonconsulenten. Juist in deze tijd liggen er volop kansen voor de professional die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de snelheid van de "veranderwind" goed kan inzetten om het verschil weer te maken voor die bewoner die dat nodig heeft.

Voor wie dit mooie vak wil leren én bijhouden biedt de Leergang Woonconsulent u actuele kennis en stevige verdieping van de vaardigheden om dit uitdagende maar mooie vak uit te oefenen. Om uw vakkennis daarna bij te houden is er het Platform Woonconsulenten. Deze enthousiaste groep komt drie keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om bijgepraat te worden over nieuwe ontwikkelingen.

Maak je de verandering? Of maakt de verandering jou?

Harry Vlaar, docent Kjenning

Datum: 04-03-2017

Delen: