Blog

Delen van kennis: De maatregelen bij Woonbron VvE Beheer rondom het coronavirus

Maatregelen Woonbron VvE Beheer coronavirus

Kennis opdoen, delen en overbrengen; dat is de kracht van onze platforms

En dat blijven de deelnemers samen met Kjenning nu ook doen. Door tips en ervaringen van corporaties samen te brengen, om elkaar te blijven inspireren en kennis en ervaringen te blijven delen. Daarom hebben we onze platformleden gevraagd om de komende weken hun ervaringen, inzichten, aanpakken en/of protocollen omtrent het coronavirus te delen. 

Wil je ook meedoen? 

Mail dan jouw bericht, richtlijn, protocol of wat je maar wilt delen naar mail@kjenning.nl en wij delen het vervolgens op onze website en in onze nieuwsbrief.


Woonbron VvE beheer deelt haar maatregelen rondom het coronavirus

Woonbron VvE Beheer volgt het advies van het RIVM. We nemen maatregelen om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit doen we voor u en onze medewerkers.

Afzeggen vergadering

Een maatregel is het niet laten doorgaan van alle uitgeschreven jaarvergaderingen. Dit doen wij uit voorzorg in principe tot 6 april. Zodra de overheid en het RIVM aangeven dat de veiligheidsmaatregelen niet meer nodig zijn, nodigen wij de betreffende eigenaren opnieuw uit.

Vergaderingen na 6 april

Het is nu niet bekend welke richtlijnen vanaf 6 april gelden. Onze werkwijze voor de vergaderingen die vanaf april zouden moeten plaatsvinden is als volgt. Hoewel we nog geen definitieve datum voor deze vergaderingen kunnen geven, melden we de betreffende eigenaren per brief dat we de vergaderstukken alvast klaarzetten op de eigenarenwebsite https://woonbron.twinq.nl.

Aangepaste dienstverlening

Ook in deze tijd kunt u op onze dienstverlening rekenen. Zij het iets aangepast. Zo staan onze beheerders in deze periode vooral digitaal en telefonisch voor u klaar. Daarnaast zijn in het onderhoud en beheer enkele aanpassingen van kracht. U leest ze hierna.

Reparatieverzoeken

Reparaties die bij ons bekend zijn, voeren we uit. Vanaf vandaag geldt dat wij alleen nieuwe reparaties doen die niet tot 6 april kunnen wachten. Hieronder verstaan we alles waar de veiligheid van bewoners in het geding is of waar een groot risico op gevolgschade is. Denk aan een gaslek, waterschade of een ouderencomplex waar de enige lift of verlichting in een gang het niet doen. Maar ook een collectieve CV die uitvalt of als er geen warm water is. Bij reparaties aan de buitenzijde en in portieken kijken we wat noodzakelijk is.

Planmatig onderhoud

Dit vindt doorgaans aan de buitenzijde plaats en gaat - waar mogelijk - gewoon door.

Complexbeheer

De complexbeheerder houdt tijdelijk geen spreekuur. In plaats hiervan kunt u digitaal of telefonisch uw onderwerp voorleggen. Overigens worden de klussen in de buitenruimte gewoon uitgevoerd, bijvoorbeeld het vervangen van lampjes of ervoor zorgen dat containers op tijd worden geleegd.

Datum: 19-03-2020

Delen: