Blog

“Naast meer kennis is de samenwerking verbeterd bij SOR Rotterdam”

SOR uit Rotterdam is een seniorencorporatie. De gemiddelde leeftijd van de huurders is 75 jaar. Dat betekent voor de huismeesters dat naast technische, inhoudelijke kennis ook sociale vaardigheden belangrijk zijn. “Tegenwoordig is een huismeester soms bijna een vertrouwenspersoon”, aldus Ruby Verboom, teamleider Klant bij SOR.

Was die verbondenheid er niet dan? 

“We hebben 16 huismeesters. Ieder gebouw heeft een eigen huismeester, maar die zit er niet fulltime. De vuistregel is dat er voor iedere 10 woningen in een gebouw één uur een huismeester beschikbaar is. Dat betekent dat een huismeester in meerdere gebouwen - met een maximum van 5 - werkt. Het is een solitaire functie, dan is het lastig om te verbinden met elkaar.”

Wat doet de huismeester?

“Hij heeft een controlerende functie. Met controlerend bedoel ik dat de huismeester in de gaten houdt dat het schoon, heel en veilig is in en om de gebouwen. Hij verricht ook hand- en spandiensten voor bewoners, bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij, een kastje tillen, een lamp verwisselen. Daarnaast heeft hij een signalerende functie.”

Signalerende functie. Dat betekent?

“Wij zijn een seniorencorporatie, daar zijn we ook op ingericht. In ieder gebouw is bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte waar bewoners elkaar kunnen treffen voor een kopje koffie of waar ze samen een activiteit kunnen ondernemen. De gemiddelde leeftijd van onze bewoners is ongeveer 75 jaar, dan kunnen er zaken spelen als eenzaamheid, dementie, psychische aandoeningen, medicatie die niet altijd even nauwkeurig wordt ingenomen met alle gevolgen van dien, et cetera. Dan komt de signalerende kant van de functie van huismeester om de hoek kijken. Met daaraan gekoppeld de sociale vaardigheden.”

En die sociale kant moest ontwikkeld worden?  

“Twee jaar geleden zagen we dat de huismeester hier steeds meer mee te maken krijgt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een bewoner die voor overlast zorgt? Hoe herken je bepaald gedrag? Hoe benader je iemand die in de war is? Wat mag wel en wat mag niet qua regelgeving? Wanneer schakel je de gemeente in? Hoe zeg je nee? De huismeesters zijn een traject bij Kjenning ingegaan waar onder meer aspecten aan de orde kwamen als maatschappelijke ontwikkelingen, huurrecht, positie en rol van de huismeester binnen de corporatie, klantgerichte communicatie.”

Rotterdammers zijn toch van: ‘niet lullen maar poetsen’?

“Haha, dat klopt. Niet iedereen zat erop te wachten. Voor ons was dan ook belangrijk dat er maatwerk werd geleverd: geen poespas, kort en krachtig per sessie, en vooral geen rollenspellen. De acteurs speelden situaties na, de huismeesters konden ‘inbreken’. Dat was de perfecte vorm in dit geval.”

En wat is het resultaat? 

“Meer kennis uiteraard, maar ook een betere onderlinge samenwerking. Voor die tijd zat iedereen ‘op zijn eigen eilandje’, het was ieder voor zich. Nu delen ze ervaringen en casussen. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar, iedere keer in een ander gebouw, en dan bespreken ze waar ze tegenaan lopen. Daar komen ook onderwerpen uit om op te trainen. Want dat blijven we doen. Een mens moet zichzelf blijven ontwikkelen.”

Maatwerk is samen-werken

SOR heeft het ontwikkeltraject voor de huismeesters samen met Kjenning opgepakt. Met interactieve en korte workshops is gericht en intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de deelnemers. Er is meer kennis en de onderlinge band en de samenwerking is verbeterd. En ook daar hebben de bewoners weer profijt van.

Ook een ontwikkelvraagstuk? 

Neem contact op met onze opleidingsadviseurs. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 01-09-2017

Delen: