Blog

“Meer vooruitkijken en projectmatig werken”

Verdieping, verbreding, van reactief naar proactief reageren en dus naar vooruitdenken, de regie pakken. Het kwam allemaal aan bod tijdens de leergang die de gebiedsconsulenten van Stadlander volgden. “Het was pittig voor de deelnemers maar heeft veel opgeleverd”, aldus Brigitte Broijl, manager Gebied.

De kernvraag: waarom deze leergang?

“Onze gebiedsconsulenten zijn medewerkers die er op toezien dat de wijken waar wij bezit hebben schoon, heel en veilig zijn. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol in de eerstelijnscontacten richting onze huurders. Dit doen zij door in overleg te treden met bewonerscommissies, complexe overlastzaken op te pakken en leefbaarheidsinitiatieven in de wijken aan te jagen en te ondersteunen. Stadlander beheert 15.000 woningen en verdeeld over de 4 assets (gebieden) werken er 10 gebiedsconsulenten.

Toen ik hier twee jaar geleden kwam merkte ik dat de functie al lang op dezelfde manier werd ingevuld. De gebiedsconsulenten waren gewend om te reageren op klachten van bewoners, bijvoorbeeld over overlast, en deze op te lossen. Dat deden ze vaak in een-op-een-gesprekken. Ik wilde dat graag veranderen.”

Veranderen in wat?

“Niet alleen meer naar de bewoners kijken, maar naar de woon- en leefomgeving als geheel. Hoe kunnen de gebiedsconsulenten meer ondernemen om bewoners zich verantwoordelijk te laten voelen voor het schoon, heel en veilig houden van hun woonomgeving? Dan moet je meer aan de ‘voorkant’ bezig zijn, proactief dus en breder kunnen kijken. Maar dat en zelf projecten initiëren zit wat minder in de genen.”

Dat vonden de gebiedsconsulenten ook?

“Na de reorganisatie twee jaar geleden bij Stadlander is er een relatief nieuw en jong team met gebiedsconsulenten. Zij willen zich graag ontwikkelen, dus hier geen: ‘oh, daar gaan we weer’. Het was best pittig, want de leergang is 6 dagen met daarnaast nog huiswerk. En als eindopdracht had iedere gebiedsconsulent een casus waarvoor hij/zij een plan van aanpak moest presenteren. Voor sommigen best spannend omdat ze niet dagelijks voor een groep staan. 

Het leuke is dat ze voor de eindopdracht ‘de hort op zijn geweest’. Ze hebben elkaars projecten bezocht in de wijk. Op die manier maakten ze ook kennis met elkaars wijken en is hun horizon verbreed. Want Stadlander heeft wijken in stedelijk en landelijk gebied, met ieder hun eigen problematiek.”

Breder kijken dus. Wat heeft het opgeleverd? 

“Veel. De grootste winst is bewustwording. De gebiedsconsulenten werken nu veel projectmatiger en aanpakgerichter op het gebied van leefbaarheidsprojecten. Ze hebben geleerd hoe je zaken op dit vlak grondig aanpakt: signaleren wat er speelt in de wijk, hoe kom je tot verbetering, hoe pak je dat aan, wie heb je daarvoor nodig, wat zijn de kosten, heb je alle partijen aan tafel – dus ook bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners, wijkcommissies – en welke planning hang je er vervolgens aan?”

Geef eens een praktijkvoorbeeld

“In een van de wijken in Bergen op Zoom is al langere tijd veel onrust over de staat van de wijk. Daar ontstond het risico dat hapsnapactiviteiten ondernomen gingen worden zonder scherp te hebben wat er nu daadwerkelijk speelde. De gebiedsconsulent heeft een procesvoorstel gedaan om de onderste steen boven te krijgen. In samenwerking met onder andere welzijnswerk en de afdeling Communicatie is een traject gestart waarin zij alle bewoners persoonlijk hebben benaderd en bevraagd. 

Dit leidt tot hele nieuwe inzichten, waardoor nu een doelgerichte, gebiedsgerichte aanpak kan worden voorgesteld, met planning en al. Het is leuk om te zien dat de werkwijze van de gebiedsconsulenten echt verandert.”

Maatwerk is samen-werken

Stadlander trok in een effectief (maatwerk) ontwikkeltraject samen met Kjenning op. De training sloot aan bij reeds aanwezige kennis van deelnemers en de situatie en processen bij Stadlander.

Ook een ontwikkelvraagstuk? 

Neem contact op met onze opleidingsadviseurs. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 03-02-2018

Delen: