Blog

Nieuwe huurrecht wetgeving

Het huurrecht is altijd in ontwikkeling. Zo trad recent de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen in werking. Op grond van deze wet hebben huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens eenmalig recht op huurverlaging tot die aftoppingsgrens. Dit geldt overigens alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Verder heeft de Eerste Kamer op 23 maart 2021 ingestemd met het wetsvoorstel Maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet.

De Wet tijdelijke huurkorting

Deze wet biedt de mogelijkheid aan corporaties om tijdelijk via een huurkorting de huur van een zelfstandige woning te verlagen of te bevriezen. Deze korting kan later weer worden gecorrigeerd middels een (hogere) huurverhoging. Ook biedt de wet de mogelijkheid voor een huurgewenningsperiode.

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Deze wet heeft effect op de maximering van het huurverhogingspercentage, de huurverhoging na woningverbetering en op het opzegverbod geliberaliseerde huurovereenkomsten voor huurwoningen in de vrije sector. Met deze wet kunnen huurders in de vrije sector beschermd worden tegen hoge huurstijgingen. Deze wet geldt voor alle geliberaliseerde huurwoningen, dus ook voor de niet-DAEB portefeuille van corporaties. De wet is al wel aangenomen. De wet treedt in werking met ingang van een nog nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip voor een periode van drie jaar.

De Wet wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Deze wet leidt tot een viertal wijzigingen op het gebied van de DAEB-inkomensgrens, de jaarlijkse (inkomensafhankelijke) huurverhoging en het huurverlagingsvoorstel van de huurder. Er is rondom de DAEB-inkomensgrens meer differentiatie naar huishoudgrootte mogelijk. De systematiek inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging wordt gewijzigd, er is Huurverlaging na inkomensdaling mogelijk en er is wetgeving voor doorvoeren van een hogere huurverhoging voor woningen met een zeer lage huur. Ook deze wet treedt in werking met ingang van een nog nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wilt u meer weten over alle wijzigingen?

Natuurlijk zijn er rondom deze wijzigingen in het huurrecht heel veel details. In de online training Update nieuwe huurrecht wetgeving die binnenkort plaatsvinden, staan de bovenstaande wijzigingen centraal. Omdat wijzigingen altijd tot veel vragen leiden wordt tijdens deze online training Update nieuwe huurrecht wetgeving met oog op de interactie met kleine groepen gewerkt.

Heeft u nog geen basiskennis van het Huurrecht? Volg dan de cursus Huurrecht Basis. Wilt u uw huurrechtkennis opfrissen, dat kan ook met onze HuurrechtQuiz of tijdens de training Opfris en Actualiteiten Huurrecht Woonruimte

Tanja de Nijs
VBTM Advocaten

Datum: 05-04-2021

Delen: