Blog

“Onderhandelen met respect voor de ander”

Onderhandelen. We doen het de hele dag: thuis met de kinderen en de partner, met de verkoper van de nieuwe keuken of het bankstel, et cetera. En dus ook zakelijk. “Hoe meer handvatten je hebt, hoe beter je kunt onderhandelen. Vandaar deze training”, aldus Frodo Molema, coördinator dagelijks onderhoud bij Stichting Rondom Wonen.

Wie onderhandelt met wie bij Dagelijks onderhoud?

“Bij Rondom Wonen werken twee opzichters die regelmatig contact hebben met huurders, aannemers en onze eigen technische dienst. Een team van vijf allround vaklieden die het dagelijks onderhoud voor hun rekening nemen. Daar onderhandelen zij mee.”

Diep eens wat uit zou ik zeggen

“Wordt bijvoorbeeld de huur opgezegd dan komt een van de opzichters bij de huurder thuis. Hij geeft aan welke acties de bewoner nog moet ondernemen en wat Rondom Wonen oppakt zodat de woning weer in verhuurbare staat is. Dan vertel je toch wat de huurder moet doen en dat kan emoties oproepen bij die huurder: ‘Ik betaal al genoeg huur’, ‘dat was al zo toen ik erin kwam’, et cetera. Je probeert in alle redelijkheid samen tot een oplossing te komen. Dat betekent dus onderhandelen, met respect voor de ander.”

En hoe zit het dan met de technische dienst en de aannemers?

“De opzichters voeren dagelijks onderhandelingen met de interne technische dienst over de verdeling van de werkzaamheden. Rondom Wonen is een relatief kleine organisatie. Er werken 30 mensen en we hebben 3000 verhuurbare eenheden, met name in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het voelt meer als een grote familie. Je kent elkaar beter, weet van elkaars achtergronden en dat maakt het soms moeilijker om te onderhandelen. Daarnaast zitten we ook regelmatig met aannemers om tafel. Een onderdeel waar een hoopgeld in omgaat. Kortom, meerdere partijen waarmee we moeten onderhandelen.”

En dus tijd voor een training?

“Ja. Bewustwording creëren en technieken aanleren/verbeteren was het doel. Je staat er normaal gesproken niet bij stil dat wie je bent ook bepalend is voor hoe je een gesprek aangaat. Het is goed om je daarvan bewust te worden, dan kun je daar effectiever mee omgaan. Daarnaast kwamen technieken als hard en zacht onderhandelen, het scheiden van zakelijk en persoonlijk, voorwaarden en geld, wanneer doorzetten en wanneer aan de relatie denken, aanbod. Heel verhelderend. Overigens gaat het niet alleen om wat je zelf wilt (prijs, kwaliteit, service, et cetera), weten wat de andere partij wil is minstens zo belangrijk om tot een goed resultaat te kunnen komen. Ofwel, een win-winsituatie zoals dat zo mooi heet.”

Wat gaat er nu anders?

“We bereiden ons beter voor. We bepalen op voorhand wat ons doel is, waar we willen uitkomen. Dat geeft richting en zo kun je de regie in eigen hand houden. En ik merk dat ik tijdens gesprekken veel meer gericht ben op de non-verbale communicatie van de gesprekspartner. Ik observeer nu beter, want ook al zegt iemand niets dan nog zendt hij berichten uit. Denk aan hoe iemand erbij zit, of bijvoorbeeld regelmatig op zijn mobieltje kijkt. Allemaal signalen waar je informatie uithaalt die je helpen om goed te onderhandelen.”

 

Maatwerk is samen-werken

RondomWonen trok in deze maatwerk training samen met Kjenning op. De training is op maat gemaakt en sloot aan bij de eigen situatie bij RondomWonen en is afgestemd op de deelnemers.

Ook een ontwikkelvraagstuk?

Neem dan  contact op met onze opleidingsadviseurs. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 05-08-2018

Delen: