Blog

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap van Aedes.

Bouwrecht. Wat is dat eigenlijk?
“Stel, een corporatie geeft een opdracht aan een bouwbedrijf voor nieuwbouw, onderhoud of renovatie. Dan sluiten ze samen een bouwcontract waarin de rechten en plichten staan van beide partijen. Dat contract moet voldoen aan een aantal basisprincipes van het bouwrecht, het geheel van wetten en regels die de bouwprocessen waarborgen. Het is voor een corporatieprofessional dan ook belangrijk dat hij of zij kennis heeft van het Bouwrecht en niet klakkeloos en in goed vertrouwen een contact ondertekent dat het bouwbedrijf, de architect of een andere belanghebbende voorlegt.”

Goed vertrouwen kost een corporatie veel geld?
“Dat kan. Opdrachtnemers werken vaak met contracten gebaseerd op de uniforme administratieve voorwaarden (UAV), die -op zijn zachtst gezegd- regelmatig opdrachtgeveronvriendelijk zijn. Omdat het vaak gaat om veel geld en een langdurige samenwerking die niet stopt als de ‘boel’ is opgeleverd, is het van belang dat corporatieprofessionals contracten goed kunnen doorgronden en niet tekenen ‘bij het kruisje’. Daarom hebben branchevereniging Aedes, advocatenkantoor VBTM en opleidingsinstituut Kjenning de Bouwrecht Academie opgericht. Om de kennis van de professional te verbreden, te vergroten en te verdiepen.”

Contracten goed kunnen doorgronden. Hoe?
“De Bouwrecht Academie biedt daarvoor verschillende modules. Het overkoepelende doel is het vergroten van de basiskennis van het Bouwrecht, wanneer welk type contact van belang is, en welke Aedes modelcontracten er zijn. Je hoeft per slot van rekening als corporatieprofessional niet opnieuw het wiel uit te vinden. Dit alles hebben we onderverdeeld in zes korte en praktijkgerichte modules. Tijdens de trainingen leer je verschillende contracten in de praktijk te gebruiken en de valkuilen te vermijden. Tips & tricks ontbreken uiteraard niet.”

Bestemd voor klein of groot?
“Bestemd voor kleine én grote corporaties. Voor kleine corporaties omdat zij vaak geen jurist in huis hebben en dus kennis op dit gebied ontberen. Voor grote corporaties omdat zij zich kunnen spiegelen: zijn wij nog up-to-date en actueel qua kennis en contracten? Daarnaast is er op dit moment, naast de traditionele manier van het uitbesteden van nieuwbouw, renovatie en onderhoud, een trend gaande om als corporatie steeds meer op prestatie te sturen. Dus meer op afstand. Bij de traditionele manier van uitbesteden is een contract ook meer recht-toe-recht-aan. Sturen op prestatie vereist hele andere contracten en ook andere competenties. De modules van de Bouwrecht Academie beslaan beide gebieden. Echter, voor welke manier van uitbesteden een corporatie ook gaat, overeind blijft dat een contract goed geregeld moet zijn. Dat proces moet je als corporatie goed in de vingers hebben. Het is een basiscompetentie voor goed opdrachtgeverschap.”

Datum: 06-10-2016

Delen: