Blog

Onderverhuur, te veel mensen in een woning en hennepteelt...

Onderverhuur, met te veel mensen in een woning leven, hennepteelt. Allemaal zaken die onder de noemer woonfraude vallen. En waar ook woningstichting Sint Joseph in Almelo helaas mee te maken heeft. 

Andrea Kippers, medewerker Beleid en Accountmanagement: “Door de training Woonfraude signaleren hebben we meer grip op het onderwerp gekregen.”

Almelo en woonfraude. Vertel

“Net zoals andere woningcorporaties hebben wij binnen ons bestand van 5500 woningen ook te maken met woonfraude. Woningen worden onder- of doorverhuurd, geruild of er wordt met te veel mensen in gewoond. Ongewenst, want als corporatie wil je een eerlijke verdeling van de verhuureenheden. Hennepteelt komt ook voor. De burgemeester van Almelo treedt over dit laatste regelmatig naar buiten. Hij maakt zich sterk om dat én de criminaliteit die daaruit voortvloeit, aan te pakken.

Woonfraude ondermijnt de samenleving: onderwereld en bovenwereld raken elkaar. De missie van Sint Joseph is dat mensen prettig moeten kunnen wonen in een veilige omgeving, dus moeten en willen we als corporatie beleid maken op dit onderwerp met daaruit voortvloeiend een gestructureerde aanpak. Dat geldt voor elke vorm van woonfraude. De gemeente en Sint Joseph weten elkaar steeds meer te vinden op het gebied van woonfraude, zo is er al een regionaal Hennepconvenant.”

Wat kun je doen aan woonfraude?

“Het begint met het signaleren van woonfraude. En dat is al best wel moeilijk, om daar de vinger achter te krijgen. Vandaar ook dat wij - wijkbeheerders, maatschappelijk consulenten, medewerkers huurincasso en verhuur, in totaal 12 mensen - deze training bij Kjenning hebben gevolgd. We hebben praktische handvatten gekregen: welke vormen zijn er, hoe bouw je een dossier op, het juridische kader werd belicht, zodat je na verloop van tijd ook praktische stappen richting huurder kunt nemen. Tijdens de training kwam niet alleen de theorie aan bod, ook de link naar de praktijk werd continu gelegd.”

Hoe vaak komt het voor?

“Dat is dus het lastige, het is moeilijk te meten omdat woonfraude voor een groot deel onder de oppervlakte blijft. Als corporatie krijg je gewoon niet alles boven water. De trainer gaf aan dat uit onderzoek blijkt dat er landelijk gezien in 4,5% van de verhuringen van woningen sprake is van woonfraude. Dat is best veel vind ik. Het is dus belangrijk om er als corporatie beleid op te maken. Met het volgen van deze training hebben wij een stap gezet daarin.”

Hoe dan? Wat gaat er nu gebeuren?

“Het onderwerp staat op de beleidsagenda voor 2019. Ik ga er nu verder induiken en er beleid op schrijven: wie raakt dit onderwerp in de organisatie? Wat kun je doen vanuit jouw functie? Wanneer houdt jouw rol op? Wat mag je van je collega’s en samenwerkingspartners verwachten? Dankzij de training hebben we meer grip op de materie gekregen.”

Praktisch toepasbaar en passend bij de eigen situatie

Voor Woningstichting Sint Joseph hebben onze opleidingsadviseurs een maatwerktraining Woonfraude signaleren ontworpen, gericht op de situatie bij Sint Joseph en passend bij de deelnemers en hun eigen praktijksituaties.

Ook een vraag voor een incompanytraining ?

Neem dan  contact op met onze opleidingsadviseurs. Samen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie.

Datum: 04-08-2019

Delen: