Blog

Online leren bij Aethon Aecademy

Leren op de werkplek in combinatie met een online leeromgeving, dat is wat de professionals van de Aethon Aecademy met hun leerlijnen doen. 

“Het is heel interactief en effectief”, aldus Yvette Kors, opleidingscoördinator bij Aethon dienstverlener in de zorg, kinderopvang, het onderwijs en bij gemeenten en woningcorporaties als het gaat om flexibele arbeid.

Dienstverlener, flexibele arbeid. Vertel

“We verbinden talenten en professionals met organisaties die maatschappelijk betrokken zijn. Onze medewerkers worden ingezet bij organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang, bij gemeenten én bij woningcorporaties.”

Hebben jullie een ‘kaartenbak’ met corporatieprofessionals?

“We hebben talenten die naast hun studie via ons een (bij)baan hebben in de corporatiewereld, en professionals die al langere tijd in de corporatiewereld werken of net zijn afgestudeerd en er graag in willen werken.”

Nou, klaar zou ik zeggen

“Dat is dus niet zo. We zijn niet alleen een werkgever, we zijn ook aanmoedigers van ontwikkeling. We hebben onze eigen Aecademy, maar wilden onze gedetacheerde professionals bij corporaties graag een compleet ontwikkeltraject aanbieden, specifiek gericht op hun werkveld. 

Kjenning ontwikkelde hiervoor, gebaseerd op onze wensen, de verschillende leerlijnen. De leerlijnen bestaan uit: verhuur, wonen, vastgoed, financiën. Aan iedere leerlijn nemen gemiddeld 8 medewerkers deel. Het programma bestaat uit zelfstudie, e-learning en online live training via Zoom-bijeenkomsten.”

E-learning en online live training…

“Voor ons was op voorhand duidelijk dat e-learning en online live training, videobellen, onderdelen van het leertraject moesten zijn. Mede daarom zijn we bij Kjenning uitgekomen, ze bieden dit al langere tijd en hebben hier ervaring mee. Bij e-learning kunnen medewerkers wanneer het ze uitkomt inloggen op alle modules, hun ‘huiswerk’ doen, en online vakliteratuur bijhouden via de portal. 

De online live trainingen via het videobellen vindt iedereen prettig. De deelnemers komen uit alle delen van het land, sommigen moeten wel 2 uur reizen om fysiek bij elkaar te komen op één plek. Daar valt dus heel veel tijd te winnen.”

Maakt het dat niet wat vrijblijvend, lekker thuis achter je laptop?

“Nou, echt niet. Het is misschien zelfs wel minder vrijblijvend dan in een zaal met meerdere mensen. Bij het zoomen zijn alle 8 deelnemers duidelijk in beeld, achteroverleunen en je een beetje ‘verstoppen’ is er niet bij. Daarnaast is het absoluut niet alleen maar zenden van de trainer, het is heel interactief. Eigen input, eigen mening, meedenken, dat wordt echt van iedereen gevraagd. In het begin waren sommige deelnemers wat sceptisch. Zo van: ‘Ik weet dat al, want ik werk al een tijd bij corporaties’, maar dat was snel weg. Iedereen is nu superenthousiast.”

Zien de deelnemers elkaar helemaal niet in het ‘echie’?

“Jawel, de deelnemers sluiten hun traject af met een presentatie en een diploma-uitreiking. Dat doen we zeker live, want dat is een bijzonder moment waarbij de opdrachtgever, de accountmanager en de andere deelnemers aanwezig zijn. Daar maken we zeker wat feestelijks van, met een hapje en een drankje.”

Ook een maatwerktraining? Online en/of offline?

De leerlijnen voor Aethon Aecademy zijn opgezet voor de eigen situatie, leerwensen  en vragen bij de deelnemers. Heeft u ook een vraagstuk? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseursSamen zoeken we de best passende oplossing, passend bij uw vraagstuk en uw situatie. En als dat past, kan (een deel) online worden ingevuld in de huidige tijd. Of offline. Wat maar nodig is.

Datum: 10-05-2020

Delen: