Blog

Persoonlijk contact is bij betalingsachterstanden een zeer effectief middel

Na een jarenlange afname neemt het aantal huurders met een huurachterstand weer toe. Dat blijkt uit een recente enquête vanuit Aedes. De helft van de corporaties krijgt momenteel signalen dat huurders de huur niet meer kunnen betalen.

In de eerste vijf maanden van 2022 zagen veel corporaties dat niet alleen de huurachterstand toenam, maar ook dat de omvang van de achterstand groter werd. 

Huurders vragen vaker om betalingsregelingen en geven aan de huur of de energierekening niet te kunnen betalen. 40 procent van de corporaties ziet een stijging in het aantal betalingsregelingen.

Naar schatting hebben ruim 112.000 huishoudens in 2021 een betalingsregeling aangevraagd. In de eerste vijf maanden van dit jaar is met ruim 49.000 huishoudens een betalingsregeling afgesproken.

Tijdens corona nam het aantal huishoudens met huurschulden af en waren er ook minder huisuitzettingen. Maar door de hoge inflatie en de oplopende energiekosten raken nu steeds meer huishoudens in de problemen. Corporaties proberen grote problemen te voorkomen door in een vroeg stadium persoonlijke gesprekken met huurders aan te gaan en hulp te bieden via budget- en energiecoaches. 

Juist persoonlijk contact is een zeer effectief middel om grote betalingsachterstanden en onnodige ontruimingen te voorkomen. Een ontruiming kost de corporatie en de maatschappij veel geld en is sociaal gezien meestal onwenselijk.

Dus erop af met het onaangekondigde huisbezoek!

Maar hoe pak je dat dan aan? We zetten 4 fases op een rij:

1) De voorbereiding van het gesprek

 • Hoe is de achterstand opgebouwd?
 • Zijn er eerder (betalings)problemen geweest?
 • Is er eerder contact geweest met de klant?

2) Het gesprek aan de deur

 • Kies een ontspannen, neutrale houding.
 • Zet na het aanbellen een flinke stap naar achteren.
 • Als er wordt open gedaan, stel je kort voor en ga na of je de juiste persoon voor je hebt.
  (“Goedenavond, bent u de heer … ? ”)
 • Zeg dat je iets belangrijks wilt bespreken en vraag of je even binnen mag komen.
 • Als je niet binnen mag komen, laat dan een kaartje achter met je gegevens en adviseer de klant om snel contact met de corporatie op te nemen om de deurwaarder en extra kosten te voorkomen.
 • Als je het niet vertrouwt, of je onveilig voelt: Laat het bij een mededeling: “Ik kom u zeggen dat u zo snel mogelijk langs moet komen op ons kantoor.“ of gebruik een smoes en begin over iets anders zoals “Heeft u uw buurman onlangs nog gezien?”

3) Het gesprek in de woning

 • Geef aan dat er een huurschuld is.
 • Geef de klant de tijd om dit zelf ook te constateren en te erkennen.
 • Vraag naar de oplossing: Wanneer denkt u dit te kunnen betalen?

Als dit niet mogelijk is, biedt oplossingen:

 • Mogelijkheden voor een betalingsregeling
 • Mogelijkheden voor uitstel van betaling
 • Inzet schuldhulpverlening
 • Inzet van budget- en energiecoaches
 • Rond het gesprek af met concrete vervolgafspraken.
 • Wijs (vriendelijk) op de gevolgen van het niet nakomen van afspraken: “Het is heel belangrijk om dit op te lossen. We kunnen u daarbij helpen. U begrijpt ook dat u hier niet kunt blijven wonen als u de huur niet betaalt”.

4) Bewaken

 • Leg in het systeem vast dat er een gesprek is geweest.
 • Leg de gemaakte afspraken in het systeem vast.
 • Bewaak in je agenda of de klant de afspraken na komt.

Een goede samenwerking met (schuld)hulpverlening en eventuele budget- en energiecoaches is cruciaal. Zorg dat er heldere afspraken zijn over doorverwijzen en wachttijden. Maak duidelijke afspraken over het doorbetalen van de lopende huur.

En natuurlijk de tip

Volg een opleiding Huurachterstandende opleiding over Meerderjarigenbewind, de opleiding Wet schuldsanering natuurlijke personen of een van de opleidingen rondom communicatie en klantcontact.

Datum: 11-08-2022

Delen: