Blog

Protocol verantwoord naar een opleiding of platform

Graag informeren we u hoe we samen met u op een verantwoorde wijze een opleiding of platform kunnen organiseren tijdens de Coronaperiode.

Het protocol is opgesteld door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd.

Kjenning is lid en bezit het keurmerk van de NRTO. De NRTO is de brancheorganisatie voor trainen & opleiden. Hiermee erkent en volgt Kjenning het protocol, de gedragscode en de richtlijnen van NRTO. Waar in het protocol wordt gesproken over opleidingen en examens, geldt vanuit Kjenning dat deze maatregelen ook onverkort van toepassing zijn alle bijeenkomsten en activiteiten. Bij een bijeenkomst ontvangt u tevens voorafgaand het protocol van de betreffende locatie.

Het protocol geldt voor iedereen

Wij delen het gehele protocol met locaties, deelnemers, trainers en andere betrokken. Het is goed dat ieder bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid, maar ook ziet wat anderen doen. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken als er zaken anders lopen dan bedoeld. Want de slogan luidt immers niet voor niets “Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Lees hier ons protocol.


Op de locatie

Hieronder krijgt u een impressie van het trainen op 1,5 meter op een van onze locaties

Datum: 11-05-2020

Delen: