Blog

Resultaat gericht onderhoud: Niet pingelen maar partneren!

In vastgoedonderhoud zou de corporatie zich niet bezig moeten houden met het afdingen op de prijs, maar juist hoe je de beheerprocessen optimaal organiseert. Door over de eigen organisatiegrenzen heen te organiseren ontstaan slimme processen, de beste onderhoudsscenario’s en, zeker niet onbelangrijk, forse besparingen.

Jarenlang was de bouw gericht op technische oplossingen. En via een traditionele aanbesteding werd vervolgens die oplossing tegen de laagst mogelijke prijs ingekocht. Er was minder oog voor het feit dat bijvoorbeeld huurders meerdere malen thuis moesten blijven of dat er op verschillende plekken dezelfde informatie werd vastgelegd.

De corporatie zou via arbeidsintensieve aanbestedingstrajecten of dikke kwaliteitshandboeken haar risico’s indammen en de kosten minimaliseren. Deze schijnzekerheid zet echter alle innovatie op slot. Investeren in een efficiënte en effectieve samenwerking is in die situatie niet aan de orde.

Geen ‘georganiseerd wantrouwen’ maar een vruchtbare samenwerking!
Met resultaatgericht onderhoud is dit verleden tijd. We verruimen onze blik en betrekken het uitvoerende onderhoudsbedrijf al in de planvorming en bij de resultaatsbepaling. Niet louter de technische oplossing of de laagste inkoopprijs staan centraal. Het meetbare resultaat, een gezamenlijk bepaalde balans tussen kwaliteit, huurderstevredenheid en (onderhouds)kosten, is het leidende principe.

Niet voor niets neemt resultaatgericht onderhoud momenteel zijn vlucht. De resultaten zijn verbluffend. Een besparingspotentieel van 20% op directe kosten en 50% op indirecte kosten is reëel en haalbaar. En dat met een toename van de huurderstevredenheid en het feit dat uw werk leuker wordt omdat het over inhoud gaat. Niet over pingelen en wantrouwen. Geen ‘georganiseerd wantrouwen’, maar een vruchtbare samenwerking.

Meer weten over resultaatgericht onderhoud?
In de levendige training Resultaatgericht Onderhoud op 10 mei a.s. leert u de principes en filosofie van Resultaatgericht Onderhoud. En u krijgt ook inzicht in de mogelijke toepassingsvormen. Ook gaat u uw eigen situatie tegen de meetlat van Resultaatgericht Onderhoud houden, zodat u direct de volgende dag aan de slag kunt met resultaatgericht onderhoud. Niet pingelen maar partneren!

Rico Leemreijze
Trainer Resultaatgericht Onderhoud

Datum: 24-03-2016

Delen: