Blog

Samen de verantwoordelijkheid nemen

Corporaties hebben de ‘sleutel’ om achter de voordeur te komen van kwetsbare bewoners. Bewoners die anders moeilijk te bereiken zijn. “Met onze manier van werken, pakken wij zaken op, brengen onderlinge verbinding tot stand én realiseren concrete verbeteringen”, aldus Sabine Kamerman van BuurCare en spreker op het seminar Terug in verbinding.

Wat doet BuurCare?

“Wij voeren functies gecombineerd uit en zijn hierdoor een soort wijkbeheer+. Namens woningcorporatie Havensteder en gemeente Rotterdam pakken wij meldingen op in wijken. Dat doen wij voor een aantal aangewezen complexen. Via het meldsysteem kunnen we zien wat er speelt. Dat kunnen meldingen zijn over een burenruzie, vervuiling, schade aan iets in de woning. Vervolgens zoeken we contact en gaan we met de melding aan de slag.”

Kan een corporatie dat niet zelf?

“Natuurlijk kan een corporatie repareren, doorverwijzen en handhaven. Maar wij gaan verder. Wij proberen bewoners blijvend te activeren, ze sterker te maken. Vaak zit er een verhaal achter een klacht. Wij luisteren naar het verhaal en zoeken het sociale stuk op.”

Ja? En dan?

“En dan gaan we niet voor een kortetermijnoplossing, maar voor iets dat werkelijk bijdraagt aan de verbetering van een complex en buurt. Een voorbeeld. Onlangs kregen we een melding over rotzooi in een portiek. We hebben geluisterd naar de ervaringen van de bewoners, want daar begint het mee: luisteren. Vervolgens hebben we een schoonmaakmiddag georganiseerd om met zijn allen het portiek schoon te maken. De bewoners voelden zich gehoord, leerden elkaar beter kennen tijdens die middag en voelden zich samen eigenaar van het probleem. Het portiek blijft nu schoner.”

Activeren en sterker maken dus?

“Ja, dat is de kern. In een andere wijk gaven bewoners aan dat ze meer groen wilden. Dan organiseren we dat er plantenbakken en planten zijn, maar die moeten ze dan wel zelf vullen én onderhouden. Daar tekenen de bewoners ook voor. Het was een heel gezellige ochtend, iedereen was aan het werk en er was er onderling contact op een losse, informele manier. Het gaat ons erom ontmoetingen te organiseren waarbij buren elkaar leren kennen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in hun directie omgeving.”

Maar je kunt toch niet alles op die manier oplossen?

“Dat klopt. Wij kijken naar wat de drempel is voor iemand om in beweging te komen. Voor de een is dat kunnen, voor de ander is dat durven. Een corporatie verwijst bij bijvoorbeeld een betalingsachterstand iemand door naar een instantie die kan helpen. Wij gaan letterlijk mee naar die instantie. Niet om zaken over te nemen, maar om de drempel weg te nemen. Soms hebben mensen die ondersteuning even nodig om letterlijk de stap te kunnen maken.”

Doet BuurCare zelf ook aan verbinden en samenwerken?

“Ja. Gemeente, corporatie en BuurCare, we hebben alle drie dezelfde doelstelling: mensen een stevige positie in de samenleving geven. Een goede woning, een prettige buurt, werk, dat draagt daar allemaal aan bij. De corporatie heeft de sleutel om achter de voordeur te kunnen komen, waardoor BuurCare de eerste stap kan maken richting bewoner. De gemeente kan ondersteunen en faciliteren.

Inmiddels schakelen we op en proberen we mensen te begeleiden richting werk. Wij zien en spreken veel mensen. Dan krijg je inzicht in wie iemand is en welke kwaliteiten iemand heeft. Er loopt nu iemand uit Syrië stage bij een bouwbedrijf in plaats van dat hij papier prikt. Dat is toch mooi!”

Meer weten over onze verbinding? Uw ervaringen delen?

Op het seminar Terug in  Verbinding op 12 maart a.s. ontmoet ik u graag. Om ervaringen over de verbinding te delen én deze te vermenigvuldigen met elkaar.

Sabine Kamerman
Buurcare

Datum: 23-11-2018

Delen: