Blog

“Verduurzamen is meer dan bakstenen en technieken”

Werken aan duurzaamheid

Het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken, betekent dat de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen. “Een extra reden om nóg meer in te zetten op de verduurzaming van onze woningen”, aldus Els Boon, manager Advies en Ondersteuning bij Talis, die de leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad volgde.

Wat doet Talis allemaal om te verduurzamen?

“De afgelopen 10 jaar heeft Talis vol ingezet op het isoleren van woningen vanuit betaalbaarheid. In 2020 zitten we al op gemiddeld energielabel B met onze 14.000 woningen, dus we hebben zeker niet stilgezeten. Maar dat is wat anders dan verduurzamen. Op deze manier gaan we het niet redden om CO2-neutraal te zijn in 2050. En dat is wel wat is afgesproken in het akkoord van Parijs, waarmee Nederland heeft ingestemd en wat wij als corporatie volgen.”

En dus? 

“En dus zoeken we naar hoe we dat wel kunnen bereiken. Zoals gezegd waren hiervoor onze duurzaamheidsmaatregelen met name gericht op betaalbaarheid. De isolatiemaatregelen leidden naast een reductie in CO2-uitstoot vooral tot een dalend energieverbruik en een lagere energierekening voor onze huurders. We hebben duurzaamheid inmiddels als zelfstandig strategisch thema benoemd naast de strategische thema’s wonen & zorg, vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid en organisatieontwikkeling om de stap naar CO2-neutraal te kunnen maken.”

Dat betekent in de praktijk? 

“Onder het strategische thema duurzaamheid zetten we in vanuit vijf invalshoeken: 

  • Energieduurzaamheid (minder fossiele brandstoffen voor verwarmen en elektriciteit)
  • Circulariteit (grondstofgebruik)
  • Klimaatadaptatie (woningen inrichten op veranderingen in klimaat, bijvoorbeeld wateroverlast/hitteoverlast)
  • Bewustwording (verwarming graadje lager, extra trui aan)
  • Eigen organisatie (hoe duurzaam zijn we zelf in gedrag en gebruik, ofwel ‘practice what you preach’)

Op deze manier trekken we het thema duurzaamheid breder en verbinden we het ook met de andere strategische thema’s, want het gaat niet alleen om bakstenen en moderne techniek.”

Klinkt als: alles onder controle. Op naar 2050!

“We zetten zeker goede stappen. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal zoekende als het gaat om hoe we de CO2-uitstoot kunnen beperken, energie kunnen besparen, grondstoffen goed kunnen gebruiken, et cetera. Dat geldt dus ook voor woningcorporaties. 

Ik wilde graag verdieping op dit onderwerp en was op zoek naar een substantiële training/workshop, zonder dat ik er meteen een jaar aan ‘vast zou zitten’. En met veel diversiteit qua onderwerpen en verschillende invalshoeken, zodat het niet alleen voor de vakman is, dus breed. Maar dan wel weer specifiek voor de corporatiesector. Ik kwam uit bij de leergang Werken aan Duurzaamheid bij Kjenning.”

Tevreden? 

“Ja. De leergang was verdeeld over vier dagen. Intensief, maar op een goede manier. De docenten waren bevlogen en hadden veel kennis van zaken. Opties, mogelijkheden, methodieken, contracten, pilots, projecten, alles op het gebied van duurzaamheid kwam voorbij. De medecursisten brachten ook veel ervaringen in. Dan heb je samen veel kennis die je kunt delen. Aan het eind van de dag zette ik alle goede ideeën, vaak heel praktisch, op een A4-tje en bracht die verder onze eigen organisatie in.”

Ook aan de slag?

Tijdens de leergang Werken aan Duurzaamheid gaat u concreet aan de slag met duurzaamheid. En uw eigen situatie en vraagstukken hierin.

Datum: 13-06-2019

Delen: