Blog

Voordelen van de crisis: optimalisatie en harmonisatie contracten!

Met de druk op de sector zijn steeds minder corporaties "grote" selectietrajecten aan het uitvoeren voor nieuwe primaire systemen. Dat is ook wel logisch want met die implementaties gaat vaak veel tijd en geld gemoeid. En anticyclisch investeren voor een kostenreductie op lange termijn is niet altijd mogelijk vanuit cashflow, lopende contracten of simpelweg beschikbare tijd.

Om toch vorm te geven aan de ambities of passende oplossingen te bieden voor de eigen specifieke situatie worden soms andere systemen gekoppeld en ingezet. Maar een optimalisatie van bestaande systemen is ook van belang. Want het verbeteren van de prestaties van bestaande leveranciers en reduceren van kosten door goed leveranciersmanagement is ook een belangrijk aspect. Alleen al doordat interne gebruikers beter gebruik maken van mogelijkheden, meer kennis en minder klachten hebben.

Naast de nodige technische uitdagingen, loopt u ook vaak aan tegen de contractuele uitdaging. Want hoe houdt u zicht op alle lopende contracten met de daarbij behorende beheerafspraken, hoe voorkomt u dat contracten asynchroon aflopen en u dus eigenlijk nooit fundamentele onderhandelingen kunt voeren door overlappende contractperiodes... En wat doet u eigenlijk met de ongebruikte licenties die u nog "op de plank" heeft liggen?

Een wederzijds belang
Harmoniseren van contracten klinkt nog te vaak ingewikkeld en moeilijk en er lijkt in eerste instantie ook maar beperkte winst haalbaar omdat u bestaande contracten "open trekt".

Maar het belang is wel wederzijds. Ook uw leveranciers krijgen met een tussentijdse contractbespreking de kans om nieuwe ontwikkelingen te presenteren, de kans om een contract te verlengen en de kans om het gebruik van hun systeem te optimaliseren.

Uw voordelen zijn helder. Harmonisatie van de contractduur en veelal kunt u kwalitatief en prijstechnisch slagen maken. En als niet onbelangrijke bijvangst kunt u ook uw inkoopproces nog eens kritisch evalueren.

Harco Bouwman
Docent Kjenning

Datum: 16-10-2013

Delen: