Blog

VvE’s, huurders en de corporatie: hoe zit dat eigenlijk?

Ineke Monshouwer, medewerker bewonersparticipatie, voelt zich al 30 jaar als een vis in het water bij De Goede Woning. En is nooit uitgeleerd, vindt ze. Onlangs volgde ze de training Huurders en eigenaren in één complex. “Ik wil altijd weten hoe zaken in elkaar steken.”

Is het na al die jaren nog leuk: de corporatiewereld?

“Jazeker! Deze wereld verveelt nooit, mij in ieder geval niet. Door de jaren heen heb ik verschillende functies gehad binnen De Goede Woning. Altijd functies met direct contact met de huurders. Toen ik begon bestonden bijvoorbeeld bewonerscommissies nog niet, die heb ik mede opgezet. Kun je je nu niets meer bij voorstellen hè, dat beslissingen genomen worden door de corporatie zonder inspraak van de huurders. Dat was een leuke uitdaging, met veel pionieren.”

Contact met de huurder lijkt me soms ook wel lastig

“Dat gevoel heb ik nooit. Natuurlijk is het zo dat sommige gesprekken met bewonerscommissies intensief zijn, maar dat hoort erbij. Alle bewonerscommissies kennen mij inmiddels, je bouwt een band op door de jaren heen. Nu wordt de structuur intern anders, ik ga mij richten op projecten - het verduurzamen van het woningbestand - en het opzetten van participatiebijeenkomsten. Er zijn nu 4 woonconsulenten die de contacten met de bewonerscommissies en alles wat daarbij hoort oppakken.”

En dan komen VvE’s in beeld?

“De Goede Woning heeft ook wooncomplexen met daarin huurders en eigenaren. Dan heb je te maken met VvE’s als je wilt verduurzamen. Zij zijn eigenaar en opdrachtgever. De corporatie is, als een van de eigenaren, onderdeel van de VvE. Vanuit de corporatie behartigen wij de belangen van de huurders, uiteraard in samenspraak met hen. Daarom wilde ik heel graag de training Huurders en eigenaren in één complex volgen. Ik had zoveel vragen.”

Zoals?

“Wat precies de structuur is van een VvE, hoe je kosten toerekent, hoe het zit met de meerderheidspositie. Als je gaat verduurzamen moet 70% van de huurders daarmee instemmen. Maar ja, wat als je vooraf die instemming geeft, en het plan is nog niet helemaal duidelijk? Of je doet dat achteraf, maar dan kan er niet zoveel meer worden aangepast omdat alles al redelijk vastligt?”

En? Wat dan? Nu ben ik ook benieuwd

“Je kunt ook toestemming onder voorbehoud geven, weet ik nu. Een mooie tussenoptie. Het is ingewikkelde materie, omdat de belangen van de huurders en eigenaren soms anders zijn. Een onderdeel van de training was ook appartementsrecht. Dat leek me echt verschrikkelijk, maar het was echt interessant. 

Nu weet ik wat appartementseigenaren wel en niet kunnen, wat wel en niet onder de VvE valt. En dat is soms toch anders dan ik van tevoren had bedacht. Overlast van een eigenaar naar een huurder bijvoorbeeld ligt niet bij de VvE, maar bij de corporatie, wij zijn verplicht ons voor een oplossing in te spannen.”

De training was online. Mee- of tegengevallen?

“Enorm meegevallen. Ik heb in het begin van corona een training afgezegd en deze uitgesteld. Maar toen de coronamaatregelen alsmaar bleven, heb ik me toch aangemeld voor online. En ik kan niet anders zeggen dat dat het prima is gegaan. Online is intensief, maar de trainer bouwde voldoende pauzemomenten in. En soms een quizje tussendoor ‘om de boel wakker te houden’.

Overigens heb ik bij de trainingen van Kjenning nog nooit een zware dag gehad vanwege de trainer hoor, zij zorgen altijd voor veel interactie. Deze training was afwisselend in opzet en geeft mij meer basis. Ik vind het belangrijk om te weten hoe het allemaal in elkaar steekt, om het goed uit te kunnen leggen aan bewoners en om zo hun belangen op de best mogelijke manier te kunnen behartigen.”

Datum: 12-07-2021

Delen: