Blog

“We zijn geen concurrenten maar collega’s die bereid zijn te delen”

Frans Kern, general manager Onderhoud bij Woonbron, zit al 8 jaar in het platform Onderhoudsmanagers. Dat zegt wat over de toegevoegde waarde, aldus Kern. “Als ik er niets mee kon, was ik allang afgehaakt.”

Waarom bent u überhaupt in dit platform gestapt?

“Op uitnodiging ben ik een keertje aangehaakt. Ik deed nooit zoveel aan netwerken. Maar ik dacht: laat ik eens kijken of het wat oplevert, want dat is altijd mijn doel. Wat me meteen opviel was de onderlinge bereidheid om elkaar te helpen, te prikkelen en om kennis te delen. We zien elkaar niet als concurrenten maar als collega’s. We kennen elkaars sterke en zwakke punten. In een vertrouwde, open omgeving delen we zaken. Want niet alles is altijd hallelujah.”

En levert het wat op?

“Woonbron heeft 45.000 woningen. Als general manager Onderhoud ben ik eindverantwoordelijk voor het niet-projectmatig onderhoud. 78 vaklieden zijn iedere dag op locatie aan het werk om reparatieverzoeken op te lossen en mutatieonderhoud uit te voeren. Wij zijn eigenlijk een soort aannemingsbedrijf binnen de corporatie. 

Daarnaast ben ik directeur van Vastgoed Service. Dat is een stichting die eigendom is van Woonbron en DUWO, een studentenhuisvester. Daar werken ook nog eens 30 vaklieden. Voor ons onderdeel, Onderhoud, is het belangrijk om  toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden aan de corporatie. Dus ik kijk heel graag bij andere corporaties ‘naar binnen’. Hoe hebben zij zaken georganiseerd, wat doet de ander goed, wat kan ik daarvan meenemen? Dat vind ik terug in dit platform. En met mijn ervaring en hoe wij de organisatie hebben ingericht heb ik zelf natuurlijk ook wat te bieden.”

Geef eens een praktisch voorbeeld

“Het onderwerp ‘toegevoegde waarde van een eigen onderhoudsdienst’ komt regelmatig terug maar ook het verbeteren van de bedrijfsvoering. Bij Woonbron hebben we een eigen inkoop- en logistieke afdeling voor de voorraadprocessen. Maar misschien is het outsourcen hiervan bedrijfsmatig gezien wel veel logischer. Dan scant de monteur bijvoorbeeld in zijn bus wat hij gebruikt en is het materiaal de volgende morgen weer aangevuld door een externe leverancier. Hij kan dan meteen naar de klant toe zonder dat hij zelf de voorraad aan moet vullen. We zijn bijvoorbeeld op bezoek geweest bij een corporatie in Zwolle waar ze juist nog wel een eigen magazijn hebben. Hoe werkt het daar en waarom werkt het daar goed? Daar praten en discussiëren we dan over. Ik leer daar echt veel van.”

Maar u zei: het moet wel wat opleveren

“Dat doet het ook. Bij de stichting Vastgoed Service heeft er een succesvolle pilot met een outsourcingconstructie gedraaid. Ik heb de tips, valkuilen, voor- en nadelen van outsourcing die in het platform aan de orde zijn gekomen hierin meegenomen. En deze ervaring neem ik weer mee naar het platform om te delen. Maar dat is natuurlijk niet het enige thema tijdens de bijeenkomsten. Ook onderwerpen als coaching, veiligheid, leidinggeven, ketenmanagement, persoonlijke ontwikkeling komen aan bod. Soms wordt een specialist uitgenodigd en werken we het onderwerp interactief en in workshopverband verder uit. Kjenning denkt daarin goed met ons mee en faciliteert het.”

Klinkt wel heel strak en zakelijk allemaal

“Ik wil wel dat het wat toevoegt voor mij en dus voor Woonbron, maar het is ook gewoon leuk hoor: mensen leren kennen en duurzame relaties opbouwen. Je kunt elkaar ook tussendoor snel vinden als je een vraag hebt of iets wilt toetsen. Dat alles is goud waard.”

Over de platforms

Kjenning faciliteert ruim 25 platforms. Inspirerende netwerken voor professionals waarbij ontwikkelen uiteraard centraal staat. Kennis opdoen, delen en overbrengen. Voor sommige functies zijn inmiddels al meerdere groepen. Met en van elkaar leren van de ervaringen van uw vakcollega's in een persoonlijke én professionele setting, dat is hét doel in de Kjenning platforms! Door het continu “halen en brengen” ontstaat een hecht, professioneel én persoonlijk netwerk. 1 + 1 wordt 3!

Platforms in soorten en maten

Programma's worden altijd samen bepaald. Elk platform kent zijn eigen dynamiek en doelstelling. Van uitvoerder tot manager, van inkoper tot VvE beheerder. Van woonconsultent tot directeur-bestuurder. Rond vastgoed, financiën, woondiensten en meer.

Vrijblijvend kennismaken?

En? Komt u eens vrijblijvend snuffelen? Neem dan de proef op de som en kom voor het laagdrempelig introductietarief een keer kijken en proeven of uw platform u ook verder helpt in uw ontwikkeling en inspiratie. En aan een functioneel én gezellig netwerk!

Datum: 20-01-2018

Delen: