Blog

De Woning APK van NTA8025 naar NEN8025

Op de weg heeft de APK keuring gezorgd voor een verbetering van de veiligheid. Boven de woningmarkt dreigt al jaren dat er ook zo’n APK voor woningen verplicht gaat worden. Tot op heden is het zover niet gekomen. Heel cynisch gesteld, lijkt het wachten op een groot incident, te wijten aan onveilige installaties, voordat een verplichting wordt opgelegd.

De term APK: de bekende appels en peren

De onzekerheid over al dan niet verplichten, heeft als nadeel dat de term APK op nogal wat uiteenlopende keuringsprogramma’s of risico-inventarisaties wordt geplakt, waardoor slecht te beoordelen valt wat nu wel of niet wordt beoogd of geleverd als men opdracht voor zo’n APK geeft.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) die de NEN normen uitgeeft, heeft in 2005 de handschoen opgepakt om het bos tussen de bomen weer zichtbaar te maken. Door vertegenwoordigers van de energie- en waterleidingbedrijven en de installatiebranche bij elkaar te brengen, heeft men voor gas-, elektra en waterinstallaties een standaard keuringsmethodiek ontwikkeld. Die methodiek is onder de term Nederlandse Technische Afspraak met de code NTA8025 geïntroduceerd.

Vormen van inspectie noodzakelijk

Dat vormen van inspectie van de technische installaties in corporatiewoningen noodzakelijk zijn, blijkt telkens weer uit de voorbeelden in het nieuws en cijfers van ongevallen door ondeugdelijke installaties. Veel corporaties hebben zichzelf inmiddels, vanuit de door hen gevoelde zorgplicht, verplicht tot het uitvoeren van deze APK volgens de NTA8025.

NTA8025 update én upgrade

Nu, zo’n 13 jaar later, werd het hoog tijd om die afspraak te updaten. Nieuwe inzichten, nieuwe technieken en ervaringen uit de praktijk waren input voor deze update. Maar dat niet alleen, er is meteen een upgrade uitgevoerd, want de afspraak is nu een heuse norm geworden, de NEN8025. Of dit een serieuze opmaat is tot wettelijke verplichting, zal moeten blijken. Komt het niet tot verplichting, dan kan de norm ook privaatrechtelijk door de markt worden aangewezen.

Nu ook zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen etc. in de norm

Naast de stevigere basis die dit geeft, zijn ook een aantal zaken gewijzigd, o.a. nieuwe technieken als zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen etc. zijn opgenomen. Waar in de NTA ventilatie alleen werd gezien in de relevantie tot verbrandingsprocessen, is ventilatie in de NEN in de volle breedte onderwerp van inspectie.

In de cursus Woning APK; toepassing van de NEN8025 zien we een stijgende belangstelling voor dit onderwerp. “Als technisch verantwoordelijken bij corporaties zich graag laten bijpraten over de ins en outs van deze materie, is deze cursus zeker een aanrader!” betoogd Ron de Rover.

Datum: 04-01-2019

Delen: