Blog

Woningen overnemen: “Je moet wel realistisch blijven”

Wat bewoog Wonen Midden-Delfland om een deel van de woningen van Vestia over te nemen? Waarom steek je je nek uit als corporatie? Wat is de impact van zoiets op je eigen organisatie? Peter van Ling, directeur-bestuurder: “Het was een intensief, bijzonder traject. Niet alleen voor Wonen Midden-Delfland, maar ook voor mij.”

Ik val met de deur in huis: waarom?

“Waarom niet? is dan mijn tegenvraag. Er is niet één reden, er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Vestia heeft het moeilijk, en wij konden bijspringen door woningen en het beheer daarvan over te nemen. Dat betreft woningen in Maasdijk, een klein dorp. Dat past bij ons, Wonen Midden-Delfland had 1700 woningen in 3 kernen, dat worden er nu 4. 

Een hele andere belangrijke reden is dat corporaties ook een maatschappelijke betrokkenheid hebben: goede woonruimte met een betaalbare huur bieden aan mensen die het financieel niet breed hebben. Als je kunt bijspringen wanneer een andere corporatie dat niet meer lukt, dan dóe je dat dus. Om te voorkomen dat huurders de dupe worden, voor hen kunnen we echt iets betekenen. Overigens zijn meerdere corporaties bijgesprongen.”

En de toegevoegde waarde voor Wonen Midden-Delfland?

“Het is voor alle partijen een win-winsituatie. Ook hier geldt dat de overname van de woningen niet één voordeel voor ons heeft, maar meerdere kleine voordelen. Het geeft ons meer armslag als organisatie. Maasdijk ligt in een andere gemeente, dus dat betekent een andere dynamiek, daar leren we van. En voor onze medewerkers is het ook interessant, er komen nieuwe uitdagingen bij. We nemen overigens één personeelslid over en zijn aan het werven voor nog twee personeelsleden.”

Over hoeveel woningen hebben we het eigenlijk?

“Wonen Midden-Delfland heeft 355 eenheden overgenomen, waarvan 340 woningen. Zowel DAEB (Diensten van Algemeen Belang) woningen, als niet-DAEB-woningen. Omdat er een gigantisch tekort is aan sociale huurwoningen hebben we van de 165 niet-DAEB-woningen er 105 teruggebracht naar DAEB-woningen.”

Bent u er lang mee bezig geweest?

“Dit is zeker niet in een paar gesprekken geregeld. Al met al hebben we er anderhalf jaar over gedaan. Er zijn veel partijen bij betrokken geweest, zoals banken, gemeenten, bestuurders, et cetera. Voor jezelf moet je een aantal zaken op een rijtje zetten. Dat begint met: wat gaan we overnemen? Hoeveel woningen; wat is de technische staat van de woningen; wat is de markwaarde van de woningen? 

Maar ook: wat zijn de gevolgen voor onze organisatie, bijvoorbeeld in verband met het overnemen van leningen van Vestia; welke kennis hebben we zelf in huis en waarvoor moeten we externe kennis inhuren? Nou, dan ben je wel een paar A4-tjes en een hoop denkwerk verder hoor.”

Ik voel slapeloze nachten aankomen…

“Die heb ik niet gehad, maar wel hoofdbrekens. Je neemt allerlei ‘what-if-scenario’s’ door. Want je wilt je eigen corporatie niet opzadelen met problemen. Het is echt zaak om bij jezelf te blijven en goed in de gaten te houden wat realistisch is. Je moet het ook aandurven om de stekker eruit te trekken wanneer dat niet zo is. Dat heb ik altijd voor ogen gehouden.”

Bij wie toets je, met wie klankbord je, werk je samen met andere partijen?

“Wonen Midden-Delfland is in dit project opgetrokken met Arcade. Het is een grotere corporatie met meer deskundige professionals in huis. Het was een fijne en vanzelfsprekende samenwerking. Intern heeft onze manager Financiën haar tanden erin gezet, we hebben heel vaak samen zaken doorgesproken.

Daarnaast heb ik ook veel gesproken en gespard met onze raad van commissarissen. Daar zit onder andere één iemand in met een vastgoedachtergrond en één iemand met een financiële achtergrond. De RvC hield mij scherp, stelde goede vragen. We waren het met zijn allen eens dat het fantastisch zou zijn als we dit konden realiseren als corporatie. Zo kun je je maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk brengen.”

Terugkijkend zegt u:

“Terugkijkend zeg ik dat het een intensief en mooi project was voor Wonen Midden-Delfland. Maar ook voor mijzelf, ik vond het spannend om te doen, een mooie uitdaging. Dit maak je niet dagelijks mee, dat is toch fantastisch?!”

Datum: 19-03-2021

Delen: