Blog

Woonconsulent is een prachtig vak!

Woonconsulenten zijn gedreven mensen. Ze kiezen voor een mooi, maar ook uitdagend vak. Over die uitdagingen gaat het vaak tijdens de Leergang Woonconsulent. Dat levert vaak mooie en échte gesprekken op.

Natuurlijk is kennis van zaken onmisbaar om een goede woonconsulent te kunnen zijn. En dat bieden we ook volop in de leergang. Maar het vak van woonconsulent gaat in de kern niet over kennis. 

Woonconsulent zijn, is mensenwerk!

Woonconsulent zijn, is mensenwerk. Vaak kun je echt van betekenis zijn en mensen verder helpen. Door maatwerk te leveren aan mensen die door standaard dienstverlening niet geholpen zijn. Door soms gewoon een luisterend oor te bieden aan mensen die zich in de steek gelaten voelen. Of door mensen duidelijkheid en structuur te bieden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. 

Het is ook best een lastig vak…

Lang niet elk probleem is oplosbaar. Soms is het zoals het is en hebben mensen het gewoon niet getroffen met hun buren. Of kan de corporatie niet veel doen om een verstoorde verhouding tussen buren te verbeteren. Dan moet je mensen teleurstellen. En er is altijd meer werk dan tijd wat betekent dat je keuzes moet maken.

Soms is het een ondankbaar vak... 

Teleurgestelde huurders zijn niet altijd vriendelijk. Maar ook zijn mensen die je wel hebt geholpen, ondanks je grote inzet, niet altijd dankbaar of blij. En ook binnen de corporatie wordt de woonconsulent niet altijd begrepen. Collega’s met een technische of financiële achtergrond begrijpen niet altijd dat het sociale werk erg weerbarstig is en resultaten niet altijd meetbaar zijn. 

Inmiddels hebben ook beleidsmakers massaal in de gaten dat het écht de verkeerde kant op gaat met de leefbaarheid in veel buurten. We kennen genoeg woonconsulenten die dit al vele jaren in hun organisatie aankaartten, maar mede doordat leefbaarheid tot voor kort best een ingewikkeld onderwerp was in de Woningwet, geen luisterend oor vonden.

Het is een dynamisch vak.

Als woonconsulent hoef je je niet te vervelen. Er is werk genoeg: overlastmeldingen, intakegesprekken met bijzondere kandidaten, omgaan met actieve bewonersgroepen, het ondersteunen van sloop- en renovatieprojecten, het aanpakken van verloedering. De manier waarop corporaties omgaan met leefbaarheid, participatie, overlast en sloop- en renovatieprojecten is volop in ontwikkeling, door nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe instrumenten en nieuwe werkwijzen.

De ontwikkelingen volgen elkaar in zo’n hoog tempo op, dat het werk van de woonconsulenten steeds minder te vangen is in processen en procedures. Weten wat de bedoeling is en naar eer en geweten een besluit nemen, is het devies. 

Een vak waarin je jezelf kunt ontwikkelen

Als woonconsulent neem je jezelf mee en kom je jezelf tegen. De gesprekken met huurders zijn niet altijd makkelijk. En het gedrag van huurders is niet altijd even vriendelijk. Probeer zelf maar eens professioneel te blijven als je boos wordt. En sommige situaties kun je niet oplossen. Om dat los te laten, valt niet altijd mee. En soms is het moeilijk of eng om een besluit te nemen, zeker als je weet dat jouw besluit voor een huurder grote consequenties heeft. In je persoonlijke vaardigheden zoals communicatie en effectiviteit kun je je enorm ontwikkelen in het vak. En niet te vergeten in alle brede vakkennis natuurlijk.

En bovenal een enorm belangrijk vak!

Dit vak beoefen je niet voor jezelf. Want tussen de obstakels door, slalom jij je naar de huurder toe. Jij bent als woonconsulent het sociale gezicht van de corporatie, in een tijdperk waarin de sociale problematiek zeer sterk toe neemt. 

Als woonconsulent maak je deel uit van de oplossing van grote, nu nog onopgeloste sociale vraagstukken. Hoe maken we de inclusieve samenleving tot een succes? Hoe zorgen we ervoor dat de leefbaarheid op peil blijft of zelfs verbetert? Hoe blijven we in contact en verbinding met huurders, en hoe betrekken we hen écht bij belangrijke beslissingen, juist nu we zien dat er steeds minder goed functionerende bewonerscommissies en huurdersverenigingen zijn? 

Is Woonconsulent jouw vak?

Spreekt dit je aan? Dan begroeten we jou ook graag in 2022 tijdens de leergang Woonconsulent. En je hoeft nog geen woonconsulent te zijn om aan de leergang mee te doen. Veel mensen volgen de leergang Woonconsulent omdat ze de ambitie hebben om woonconsulent te worden. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat mensen met het diploma Woonconsulent op zak, meestal ook al snel als Woonconsulent aan de slag gaan. En heel eerlijk: daar zijn wij best trots op!

PS. Heb je al de nodige ervaring als Woonconsulent en zoek je vooral nu meer verdieping en een collegiaal netwerk? Schuif dan eens vrijblijvend aan bij een bijeenkomst van een van de platforms Woonconsulenten, om te ontdekken wat een platform voor jouw ontwikkeling kan betekenen.

Harry Vlaar en Eddy Bonthuis

Datum: 13-01-2022

Delen: