Blog

Zonder de bal kun je niet winnen

"De bewindvoerder zegt dat we geen recht hebben om met hun cliënt te praten..."

"De professionele hulpverlener zegt dat we niet zonder hen bij een bewoner langs mogen gaan…"

"De rechter wijst een ontruimingsvonnis toe en vraagt tegelijkertijd aan ons of we een andere woning kunnen aanbieden…"

Het zijn zo maar even een paar situaties die bij me naar boven komen als ik nadenk over ons werk. En het voelt niet goed. Het systeem en de wetgeving blokkeert gevoelsmatig zo vaak de oplossing…

In de ideale wereld kunnen alle huurders veilig wonen en ervaren zij geen overlast. Gewoon lekker wonen zonder ‘gedoe’. Bewoners die elkaar kennen, stappen sneller op hun buren af om problemen te bespreken en zullen elkaar eerder een helpende hand bieden. Aandacht hebben voor elkaar vormt bij verschillende corporaties al de rode draad in bijvoorbeeld leefbaarheid.

Zonder de bal kun je niet winnen

De Woningwet heeft ons werkveld verkleind. Maar er liggen wel veel kansen om aan de bal te komen. Dat doet me denken aan een van de uitspraken van Johan Cruijff: “zonder de bal kun je niet winnen.”

Door ontwikkelingen in de zorg is de opgave rond ‘personen met verward gedrag’ flink vergroot. Er ligt een grote opgave met de verduurzaming. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Daarin zitten veel kansen voor corporaties.

En hoe komt u aan de bal?

Laat het helder zijn dat een corporatie uiteraard binnen de wettelijke kaders moet werken. Maar binnen de wet is prima te bewegen naar links en rechts. Ik denk vaak aan het voorbeeld van de blindengeleidehond Sparkle.

 “We lopen op een bekend stuk, van werk naar huis, zonder obstakels. Mijn hond Sparkle wilde niet verder. Hij blokkeerde me en trok me naar rechts. Ze hebben de stoep opengebroken.”

Het verhaal over Sparkle is fascinerend. Sparkle moet de commando’s van zijn baas opvolgen. Maar hij moet dat weigeren als het gevaar oplevert. Dus aan de wet houden maar wel even afwijken als dat nodig is. Intelligente ongehoorzaamheid dus. Sparkle mag van de regels afwijken, maar wel binnen de collectieve ambitie van baas en hond: het baasje mag niet in gevaar komen.

Bent u ook zoals “Sparkle”?

U bent, los van welke functie u ook heeft bij uw corporatie, bepalend voor de betekenis die uw corporatie heeft en kan hebben. Voor uw collega’s, uw huurders en andere stakeholders. En een stevige verbinding met uw bewoners kan u helpen om zicht te krijgen op de gaten. En dat te doen wat nodig is. Net als Sparkle. Compliant waar het moet, maar bewust even afwijken van uw route als het moet. Bijvoorbeeld waar u ziet dat een bewoner het even niet zelf redt. Collectief waar het kan en individueel waar het moet. Niet beslissen ‘voor’ de huurders, maar ‘met’ de huurders.

Elk voordeel…

Maar wat ik nog best lastig vind, is dat het daarbij al snel aan de preventieve kant komt. Van preventie zijn de resultaten altijd zo lastig te duiden. Wanneer de leefbaarheid in een wijk slecht is, kunt u tenminste laten zien hoe de situatie voor en na uw inspanning was. Maar een goede wijk op niveau houden, is zoveel lastiger te kwantificeren. Je komt er pas achter wat je mist als je het niet meer hebt.

Soms moeten problemen eerst zichtbaar worden voordat er daadkracht en energie ontstaat om de problemen aan te pakken. Dan wordt tijd en geld vrijgemaakt en worden de mouwen opgestroopt.

En daar zit de crux. Want wacht u tot de melding komt, of bent u ook preventief “aan de bal”. Door in verbinding te staan met uw bewoners hoort u veel. Weet u wat er speelt en weet u ook wat uw bewoners écht belangrijk vinden en dan kunt u de aandacht richten op de zaken die ertoe doen.

Terug in Verbinding

In verbinding zijn met de bewoners helpt u dus ook om de gaten in het speelveld te ontdekken, uw maatschappelijke rol te pakken en vooral om dat te kunnen doen waar uw bewoners ook behoefte aan hebben. In verbinding staan is een randvoorwaarde voor onze maatschappelijke taak stelde Hassan Najja al eerder in zijn blog.

Op het seminar Terug in Verbinding op 12 maart a.s. gaan we aan de slag met die verbinding. Sparren en ervaringen delen. Om (nog meer) in verbinding te komen en samen te werken aan de verbinding met de huurders. Om weer aan de bal te komen. Want de bal is een essentieel onderdeel van het spel.

Eddy Bonthuis
directeur Kjenning

Datum: 14-09-2018

Delen: