Blog

Er gebeurt op dit moment veel in de corporatiewereld aldus Rob Haans

Er gebeurt op dit moment veel in de corporatiewereld aldus Rob Haans

Rob Haans (52) was onder meer directeur/uitgever van de Volkskranten algemeen directeur/bestuurder bij De Key, maar zwaait sinds 1 oktober 2013 als directievoorzitter de scepter bij Alliantie, dat met 60.000 woningen een van de grootste woningcorporaties in Nederland is. Wat beweegt hem?Werken bij een woningcorporatie. Waarom?"Ik wil heel graag iets doen wat ertoe doet, het liefst in een maatschappelijke context. Dat kan bij Alliantie en dat is bevredigend. Daarnaast kan ik hier als bedrijfskundige mijn ei goed kwijt. Er gebeurt op dit moment veel in deze wereld. De rol en positie van corporaties in de samenleving veranderen: ben je er alleen voor sociale woningbouw of draag je ook bij aan leefbare wijken? Daarnaast heeft de huurbelasting die corporaties moeten afdragen aan de overheid eff...

De Huisvestingswet brengt beweging

De Huisvestingswet brengt beweging

Na jaren van voorbereiding heeft de Eerste Kamer op 3 juni het wetsvoorstel voor de Huisvestingswet 2014 als hamerstuk aangenomen. Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Huisvestingswet in.Wat voor wijzigingen brengt de Huisvestingswet 2014 voor de woonruimteverdeling met zich mee...

30% vonnissen bij huurachterstand leidt tot huisuitzetting

30% vonnissen bij huurachterstand leidt tot huisuitzetting

Recent maakte Aedes nieuwe cijfers bekend over huisuitzettingen en huurachterstanden. Van de 23.100 uitgesproken vonnissen in 2013 leidde dit in 6.980 gevallen ook daadwerkelijk tot een huisuitzetting. De oorzaken betrof naast huurachterstand ook bijvoorbeeld overlast en woo...

Leer Management Systeem inclusief meer dan 130 online e-learning opleidingen

Leer Management Systeem inclusief meer dan 130 online e-learning opleidingen

De digitale leeromgeving van Kjenning biedt u inmiddels ruim 130 online opleidingen aan via een Leer Management Systeem (LMS). Aedes-leden krijgen hier het eerste jaar 10 procent korting op. En met dit LMS krijgt iedere medewerker in het systeem een persoonlijke omgeving waa...

De inkomensafhankelijke huurverhoging en de Overlegwet

De inkomensafhankelijke huurverhoging en de Overlegwet

De kantonrechter Roermond sprak in 2013 een opzienbarend vonnis uit. Hij verklaarde dat het besluit van een verhuurder, om per 1 juli 2013 de huurprijs met een opslag van 1,5% boven het inflatiecijfer te verhogen, een beleidswijziging is inzake huurprijzen.De bewonerscommiss...

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Verkopen van eigen bezit toch minder eenvoudig dan het lijkt?

Ook deze week weer is de huizenmarkt volop in het nieuws. Zo meld het kadaster maandag dat sinds 2009 het aantal verkopen in de eerste twee maanden nog niet zo hoog was geweest.Dezelfde dag was het bericht te lezen dat woningcorporaties in Amsterdam en Utrecht de huur fors v...

Het Woningwaarderingstelsel beweegt…

Het Woningwaarderingstelsel beweegt…

Per 1 januari 2014 is het Woningwaarderingstelsel (WWS) flink in beweging. Nou ja, het stelsel zelf misschien niet, maar de puntentoekenning is wel flink in beweging. En dat heeft de nodige invloed op de totale huursom.Zo is toepassing van het Energielabel per 1 januari 2014...

Huurster 10 jaar lang niet gemist?

Huurster 10 jaar lang niet gemist?

De vondst van het stoffelijk overschot van de Rotterdamse mevrouw de Bruin, dat 10 jaar na haar overlijden in haar huurwoning werd aangetroffen, roept vragen op. Die vragen rezen zelf meteen tijdens een cursus huurrecht verdiepingdie ik toen verzorgde. Eerst vragen als: "Hoe...

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

Amsterdamse Treiteraanpak maakt einde aan overlast en intimidatie

De 'Dimitrov-casus heeft inmiddels in vele kranten gestaan. Een gezin dat al tien jaar overlast veroorzaakt. Uiteindelijk vond de burgermeester van Amsterdam het onacceptabel en kwamen zaken in een stroomversnelling."Mensen die hun omgeving terroriseren en intimideren, moete...

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Als u werkzaam bent op het gebied van leefbaarheid weet u zelf vaak wel dat uw werk enorm bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de corporatie. Maar hoe toont u dat nu aan? Dat kan een uitdaging zijn. En als u dat niet heel helder en concreet kunt aantonen, bent u bij een b...

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Afstoten van VvE Beheer? Of toch maar niet?

Steeds vaker overwegen corporaties om de afdeling VvE Beheer af te stoten. Er moet vaak geld bij en het lijkt niet te passen bij de kerntaak van corporaties. Meerdere malen heb ik het helaas inmiddels al zien gebeuren. Er wordt iemand ingehuurd, die schrijft een tender uit....