Blog

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt snel toe, aldus het CBS. Dat is niet verrassend in deze tijd. Maar het is helaas ook een signaal voor de toename van verborgen armoede. En dat betekent dat een volstrekt onbekend aantal huishoudens in diepe ellende wordt gestort, zonder dat dit op de radar van hulpverlening zichtbaar wordt. Niet toevallig zal een groot deel van deze gezinnen gehuisvest zijn in een sociale huurwoning: van 'een dubbeltje op zijn kant' naar 'geen rooie cent', zoals de publicatie 'Buurtbewoners in Balans' van het toenmalige WWI in 2010 al zo plastisch verwoordde.Bij iedereen leeft op zijn minst het gevoel dat het om veel situaties gaat. Maar wie gaat er nu iets aan doen, want dat zijn we aan de stand van onze beschaving mijns inziens verplicht.Om te kunnen antwoorden zijn...

Investeren in een nieuwe bril!

Investeren in een nieuwe bril!

Nathan, huurder van RotsWonen, is een enthousiaste veertiger en sleutelfiguur in deze buurt. Althans dat was hij. Afgelopen jaar heeft hij het bijltje er bij neergegooid. Zijn boodschappendienst is niet meer en de burendag gaat dit jaar ook niet door. En daarom sta ik hier o...

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Hoe stimuleert u het willen en kunnen

Sommige mensen hebben een droom, een droom in het kader van mobiliteit.Misschien hebtt u ook wel zo'n droom! Maar hoe krijgt u die droom nu gerealiseerd? Het meest belangrijke is wel dat u wiltwerken aan die droom en ervoor zorgt dat u straks die stap ook kuntzetten.Het gaat...

Niet de vraag naar opleiden groeit, maar de noodzaak

Niet de vraag naar opleiden groeit, maar de noodzaak

Bedankt voor uw waardering!In het onlangs gehouden Trendonderzoek Opleidingen 2013 koos u Kjenning op uw nummer 1! Kjenning scoorde verruit het hoogste op de aspecten bekendheid en waardering.Vooruit kijken is van belang. Kjenning schetst haar visie op het opleiden in de toe...

Anticiperen op bevolkingskrimp doe je samen

Anticiperen op bevolkingskrimp doe je samen

Een aanzienlijk aantal regio's krijgt de komende decennia te maken met bevolkingskrimp; het aantal inwoners neemt af en er is sprake van ontgroening en vergrijzing. In anticipeerregio De Achterhoek werken gemeenten en woningcorporaties al enkele jaren samen aan het terugbren...

Wat hebt u al in de vijver?

Wat hebt u al in de vijver?

Statistieken rondom bedrijfsopleidingen in Nederland bevestigen dat mensen tussen de 35 en 45 in verhouding eigenlijk weinig werken aan hun ontwikkeling en weinig opleidingen volgen. Dat is toch wel vreemd want je zou toch denken dat dit de periode is waarin "het moet gebeur...