Blog

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen: de gevolgen in de praktijk

De Wet kwaliteitsborging voor bouwen: de gevolgen in de praktijk

Nog een klein jaar en dan treedt op 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk bij corporaties. “Het is belangrijk om hierop te anticiperen en precies te weten wat dit voor ons als corporatie betekent, vandaar deze training”, aldus Niels Vervoort, projectleider bij Woonwenz.De Wet kwaliteitsborging. Dat is?“Het doel is om de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Kort gezegd is het tot nu toe zo, dat wanneer Woonwenz nieuwe woningen wil bouwen, wij op voorhand met een ‘stapel’ tekeningen naar de gemeente gaan, die vervolgens de bouwbesluittoets uitvoert.Na invoering van de nieuwe wet neemt een externe partij, de kwaliteitsborger, dit over van de gemeente. Het is van belang om in een vroegtijdig...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op het gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Afgelopen jaar zagen corporaties d...

Aan de slag met jouw eigen Persoonlijk Ontwikkelplan

Aan de slag met jouw eigen Persoonlijk Ontwikkelplan

Wat een jaar was 2020. Daar begint nu ongeveer ieder gesprek mee. Logisch na zo'n dynamisch jaar natuurlijk. Als we naar het werk kijken, is er massaal een beroep gedaan op ieders zelfstandigheid, flexibiliteit, wendbaarheid en veerkracht, om organisaties en het werk zoveel...

Help de Huurdersorganisaties verder

Help de Huurdersorganisaties verder

De Overlegwet, Woningwet en het huurrecht leggen verhuurders formele participatieverplichtingen op. De structuur die volgt, bestaat uit overleg, vergaderen met een commissie, organisatie of vereniging. Dit vraagt om langjarige betrokkenheid.Maar het blijft vrijwilligerswerkW...

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Opslag van spullen op de gang: mag dat?

Huurders van appartementencomplexen delen gemeenschappelijke ruimtes zoals de entreehal, liften, galerijen en gangen met andere huurders. Niet zelden worden deze ruimtes door de huurder gebruikt om er spullen neer te zetten. Denk aan plantenbakken, bankjes, kinderwagens of ‘...

Huurrecht verdieping: “Je dompelt je onder in de materie”

Huurrecht verdieping: “Je dompelt je onder in de materie”

Hoewel Annette Jansen, projectleider Beheer en Communicatie bij Vestia, gepokt en gemazeld is in de corporatiewereld, vindt ze het belangrijk zichzelf te blijven ontwikkelen. Onlangs volgde ze de training Huurrecht verdieping. “De wereld beweegt, de corporatiewereld ook, dus...

Van ‘likje verf’ tot groot onderhoud: conditiemeting volgens NEN 2767

Van ‘likje verf’ tot groot onderhoud: conditiemeting volgens NEN 2767

Wanneer voer je welk onderhoud aan een woning uit als corporatie? Het begint in ieder geval met een conditiemeting van de woning. Richard Middelkamp, algemeen directeur van Middelkamp projectmanagement en van Occupant, volgde samen met het team de training Conditiemeting in...

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

Omgaan met verwarde personen: #hoedan

“De vakman die achter de voordeur van de huurder komt, heeft steeds vaker te maken met bewoners met psychische problemen en/of een verslaving”, aldus Gerard Nijmeijer, uitvoerder Dagelijks Onderhoud bij Accolade. Vandaar dat de 21 vakmannen van de corporatie detraining ‘Omga...

Zijn loden waterleidingen een gebrek?

Zijn loden waterleidingen een gebrek?

Loden leidingen komen naar schatting nog voor in 100.000 tot 200.000 woningen die in Nederland zijn gebouwd vóór 1960. Men wordt zich echter steeds bewuster van de gezondheidsrisico’s die de inname van lood met zich meebrengt.Zo kan een te hoge inname van lood een negatieve...

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen: een stevige kennismaking

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen: een stevige kennismaking

‘Volgens mij zit er asbest in mijn huis. Wat nu?’ ‘Mijn verwarming slaat niet meer aan, kan iemand die komen maken?’ ‘Mijn raam wil niet meer dicht, hoe kan dat?’ Vragen, vragen, vragen. Sabina Borgers, medewerker Klant Contact Center bij Acantus, beantwoordt ze graag, maar...

Verhuizen geeft stress en is veel gedoe

Verhuizen geeft stress en is veel gedoe

Wist je dat er een stress top 10 bestaat? Met gebeurtenissen die ons in het leven het meeste ongemak en spanning bezorgen. En wat denk je: Op welke plaats staat verhuizen in die top 10?Verhuizen & de stress staat zelfs in de top 3!Het verlies van een dierbare is stressor num...